Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Zmiany w ryczałcie od 2019 r.

Publikacja: 18 stycznia 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Rok 2019, to rok obfitujący w zmiany w podatkach dochodowych. Zmiany nie ominęły również ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany dla prowadzących działalność gospodarczą

Zmiana terminu wyboru formy opodatkowania

Opodatkowanie ryczałtem będzie można wybrać składając oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie ​do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym​​. W przypadku, jeżeli podatnik pierwszy przychód osiągnął w grudniu,  oświadczenie powinien złożyć do końca roku podatkowego.

Złożone oświadczenie, będzie dotyczyć lat kolejnych, chyba że podatnik w kolejnym roku podatkowym w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód złoży oświadczenie, że wybiera opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub do 20 stycznia złoży oświadczenie, że wybiera opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Oświadczenie można również złożyć poprzez zmianę wpisu w CEIDG.

Likwidacja ewidencji wyposażenia

Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu, nie będą mieli obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia.

Likwidacja spisu z natury

Od 2019 r. przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych​ nie będą mieć obowiązku sporządzania spisu z natury​​ (zarówno na moment rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodu,  koniec roku podatkowego, jak i przy likwidacji działalności gospodarczej, czy zmianie wspólnika spółki). W przypadku likwidacji działalności gospodarczej podatnicy podobnie, jak Ci rozliczający się w oparciu o KPiR będą mieli obowiązek przygotowania wykazu składników majątku.

Ryczałt kwartalny

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, podobnie jak Ci, którzy nie przekroczyli w poprzednim roku podatkowym równowartości 25.000 euro przychodu będą mogli opłacać ryczałt kwartalnie.

O takiej formie opłacania ryczałtu ​należy poinformować ​​dopiero​ w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy​​.

Likwidacja karty przychodów

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem, którzy zatrudniają pracowników, od dnia 1 stycznia 2019 r. nie będą mieć obowiązku prowadzenia karty przychodów pracowników.

Zawieszenie działalności na ryczałcie

Nadal będzie możliwe zawieszenie działalności gospodarczej, w przypadku rozliczania ryczałtem. Podatnicy będą mieli obowiązek poinformowania organu podatkowego o fakcie zawieszenia działalności gospodarczej, w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym działalność była zawieszona.

Zmiana terminu składania zeznania podatkowego

Od rozliczenia dochodów uzyskanych za rok 2019  zmieni się termin składania zeznania podatkowego​o dla rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie podatkowe będzie można złożyć w terminie ​od 15 lutego do końca lutego roku kolejnego​​. Zeznanie podatkowe złożone wcześniej, uznaje się za złożone w dniu 15 lutego.

Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępni podatnikom za pośrednictwem portalu podatkowego zeznanie podatkowe. Podatnik będzie miał możliwość:

– zaakceptować zeznanie,

– zmodyfikować i zaakceptować,

– odrzucić,

– nic nie robić (wówczas zeznanie zostanie uznane za złożone w dniu ostatniego lutego).

Aktualizacja rachunku bankowego

Aktualizacja rachunku podatkowego, na który ma zostać przekazana nadpłata podatku będzie mogła zostać wykazana w zeznaniu podatkowym.

 

 

Zmiany w najmie prywatnym

Oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu przez jednego z małżonków

Oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu prywatnego przez jednego z małżonków należy złożyć w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli przychód został osiągnięty w grudniu. Oświadczenie takie może zostać podpisane przez jednego z małżonków.

Wybór opodatkowania ryczałtem

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów z najmu może zostać dokonany, poprzez oświadczenie złożone przez podatnika do organu podatkowego lub dokonanie pierwszej w roku podatkowym wpłaty na ryczałt.

Likwidacja ewidencji przychodu

Osoby, które płacą ryczałt od najmu prywatnego od 2019 r. ​nie będą mieć obowiązku prowadzenia ewidencji przychodu​​ bez względu na to, czy ​ wysokość przychodów wynika z umowy zawartej w formie pisemnej, czy też nie.

 

 


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług