Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Zmiany uproszczające prawo podatkowe

Publikacja: 14 grudnia 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym to prawie 50 uproszczeń. Pakiet jest skierowany głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorców. Zaproponowane rozwiązania w większości zaczną obowiązywać w 2019r., a poszerzenie kategorii małego podatnika – od 2020r.

Wliczanie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu

Po zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu.  Podatnik zatrudniający małżonka na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, bądź umowę o dzieło będzie traktowany przez fiskusa tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny.

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł

Ustawa przewiduję możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Przy jednorazowym rozliczeniu straty, ograniczone zostaną niezbędne formalności (stratę rozliczamy raz, a nie w rozbiciu na kilka lat)

Likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników administracyjno-biurowych

Pakiet MŚP likwiduje obowiązek okresowych szkoleń BHP dla pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmuje pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS. Nowa ustawa zlikwiduje nadmierne obowiązki, jakie obecnie nakładane są na pracodawców i w efekcie obniży ich koszty funkcjonowania.

Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca – jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS – nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić służby BHP.

Mały podatnik

Nowela przewiduje podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu małego podatnika –  z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Status małego podatnika daje prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT).  Mały podatnik ma prawo do jednorazowej amortyzacji, nie ma konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji.

Kolejny przywilej małego podatnika to kwartalny sposób rozliczania zaliczek – przedsiębiorca może płacić zaliczki na podatek co kwartał.

Skrócenie terminu uprawniającego do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT

Kolejnym ważnym rozwiązaniem w ramach Pakietu MŚP to skrócenie ze 150 do 90 dni terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Pozostałe wybrane ułatwienia

– Zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji.

– Zwolnienie z podatku (wypłacanych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie to będzie dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego.

– Ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych oraz możliwość składania ich drogą elektroniczną.

– Skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy.

– Zmiany w funkcjonowaniu spółki z o.o. możliwe będzie np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Wprowadzone zostaną również reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości.

– Możliwość wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego o kontroli czasowej niezdolności do pracy.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług