Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy

Publikacja: 15 marca 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE, RACHUNKOWOŚĆ

Zasiłek opiekuńczy jest to świadczenie, które przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a także osobą prowadzącym działalność gospodarczą. Warunkiem posiadania prawa do zasiłku opiekuńczego jest terminowe opłacanie dobrowolnej składki chorobowej i przerwanie działalności na czas opieki. Za czas zasiłku opiekuńczego osoba na działalności może obniżyć należne składki ZUS.

Każdy przedsiębiorca opłacający terminowo dobrowolnie składkę chorobową ma prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny. Przysługuje on zarówno matce jak i ojcu dziecka, jednak wypłacany jest tylko jednemu z rodziców.

Zasiłek opiekuńczy wynosi:

 • 60 dni w roku kalendarzowym – w przypadku sprawowania opieki nad:
 • zdrowym dzieckiem do lat 8:
 • w razie zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, o ile rodzic informację o zamknięciu otrzymał w czasie krótszym niż na 7 dni przed zamknięciem;
 • w przypadku porodu lub choroby małżonka stale sprawującego opiekę nad dzieckiem;
 • jeżeli małżonek stale opiekujący się dzieckiem przebywa w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;
 • w przypadku konieczności izolacji dziecka w związku z podejrzeniem nosicielstwa zarazków choroby zakaźnej;
 • chorym dzieckiem do lat 14;
 • 14 dni w roku kalendarzowym (wliczany do limitu 60-dniowego) – w przypadku sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny.

Do innych członków rodziny zaliczamy:

 • Małżonka
 • Rodziców
 • Teściów
 • Dziadków
 • Wnuków
 • Rodzeństwo
 • Dzieci powyżej 14 lat,

o ile pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domowym z przedsiębiorcom, choćby tylko przez okres choroby.

W przeciwieństwie do zasiłku chorobowego, w przypadku zasiłku opiekuńczego nie ma tzw. Okresu wyczekiwania.

Podstawowym dokumentem, który jest niezbędny do uzyskania zasiłku opiekuńczego, jest zwolnienie lekarskie, a w przypadku:

 • Zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły – oświadczenie przedsiębiorcy;
 • Izolacja dziecka w związku z podejrzeniem nosicielstwa zarazków choroby zakaźnej – decyzja właściwego inspektora sanitarnego nakazującego izolację.

 

Mężczyźni mają prawo do dodatkowego, maksymalnie 56-dniowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje za okres pobytu matki dziecka w szpitalu po porodzie, o ile matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie. Ten rodzaj zasiłku opiekuńczego nie jest wliczany do limitu 14- i 60-dniowego.

 

To, w jakiej wysokości zostanie przyznany zasiłek opiekuńczy, zależy od podstawy wymiaru składek ZUS, która może zostać ustalona indywidualnie. Podstawa składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

 

Za czas przebywania na zasiłku opiekuńczym przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne. Składki do zapłacenia w danym miesiącu pomniejszane są proporcjonalnie do ilości dni zasiłku, przy czym składka zdrowotna jest niepodzielna.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług