Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami)
Publikacja: 22 listopada 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, RACHUNKOWOŚĆ

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.

Uruchomienie wskazanej funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Podmioty zobowiązane do rejestracji w BDO

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami uruchomiony został 24 stycznia 2018 r.

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Lista przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

– sklepy spożywcze,

– sklepy wielkopowierzchniowe,

– Firmy budowlane, remontowe,

– gabinety lekarskie,

– gabinety stomatologiczne,

– gabinety kosmetyczne,

– zakłady fryzjerskie,

– producenci baterii i akumulatorów,

– producenci pojazdów,

– producenci opakowań,

– producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

– importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,

– rolnicy powyżej 75 ha ziemi,

– warsztaty samochodowe,

– warsztaty rzemieślnicze,

– zakłady produkcyjne,

– prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

– osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,

– podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:

– uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

– uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

– podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,

– transportujący wytworzone przez siebie odpady,

– rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

 

 

Przedsiębiorcy, którzy obecnie prowadzą sklepy lub hurtownie i oferują torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, muszą złożyć wniosek do 31 grudnia 2019 r. 

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną działalność handlową po 31 grudnia 2019 r. lub zaczną oferować torby z tworzywa sztucznego po tej dacie, muszą złożyć wniosek przed rozpoczęciem tej działalności. W tym przypadku dopiero po uzyskaniu wpisu można oferować klientom torby z tworzywa sztucznego podlegające opłacie recyklingowej.

Za prowadzenie działalności (tj. prowadzenie sklepu lub hurtowni, w którym oferowane są torby z tworzywa sztucznego) bez wymaganego wpisu do rejestru grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd – kara aresztu albo grzywny.

Jeśli wniosek zostanie złożony pod koniec grudnia, to w styczniu 2020 r., do czasu wpisania przez marszałka do Rejestru BDO, można normalnie prowadzić swoją działalność i oferować torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie narażając się na kary.

 

Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania lub siedzibę.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług