Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Uproszczone zasady VAT dla małych firm w UE
Publikacja: 28 lutego 2020, Kategoria: Działalność gospodarcza, VAT

Ministrowie finansów państw Unii Europejskiej przyjęli 18 lutego 2020 roku w Brukseli nowe, uproszczone zasady VAT dla małych firm. Reforma ta ma od 1 stycznia 2025 roku zmniejszyć obciążenia administracyjne dla niewielkich przedsiębiorców. Unia Europejska uzgodniła też nowe zasady wymiany danych o płatnościach VAT, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

Uproszczony VAT dla małych firm

W obecnym systemie sprzedaż mniejszych firm może być objęta zwolnieniem z VAT. Muszą jednak być spełnione określone wymogi. W przypadku przedsiębiorstw działających w Polsce obrót musi być mniejszy niż 200 tys. zł w skali roku.

Ułatwienie to oferowane jest jednak tylko podmiotom krajowym. Uzgodniona przez ministrów reforma pozwoli zastosować podobne zwolnienie z VAT do małych firm z siedzibą w innym państwie członkowskim.

„Uaktualnione zasady poprawią również kształt tego zwolnienia, a tym samym pomogą zredukować koszty przestrzegana przepisów. Dadzą także możliwość zachęcania do dobrowolnego przestrzegania przepisów, a tym samym pomogą zmniejszyć straty spowodowane ich nieprzestrzeganiem i oszustwami VAT” – podkreśliła Rada Unii Europejskiej w swoim komunikacie.

Nowe przepisy przewidują, że małe firmy będą kwalifikowały się do uproszczonego systemu przepisów, o ile ich roczny obrót pozostaje poniżej poziomu ustalonego przez dane państwo członkowskie. Nie może on być jednak wyższy niż 85 tys. euro.

Pod pewnymi warunkami małe firmy z innych państw członkowskich, które nie przekraczają tego progu, także będą mogły korzystać z uproszczonego systemu, o ile ich całkowity roczny obrót w całej Unii Europejskiej nie przekracza 100 tys. euro.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2025 roku.

 

Ministrowie przyjęli ponadto przepisy, które mają ułatwić wykrywanie oszustw podatkowych w transgranicznych transakcjach e-handlowych.

Regulacje pozwolą państwom Unii Europejskiej w zharmonizowany sposób gromadzić ewidencję udostępnioną elektronicznie przez dostawców usług płatniczych, takich jak np. banki.

Ponadto utworzony zostanie nowy centralny system elektroniczny, który będzie służyć do przechowywania informacji o płatnościach i do dalszego przetwarzania tych informacji przez krajowych urzędników zajmujących się zwalczaniem nadużyć.

Chodzi o dwa akty ustawodawcze: zmiana dyrektywy VAT wprowadzająca wymóg, by dostawcy usług płatniczych prowadzili ewidencję płatności transgranicznych związanych z e-handlem oraz zmiana rozporządzenia o współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT. To drugie szczegółowo określa, jak krajowe organy podatkowe będą współpracować w tej dziedzinie, by wykrywać oszustwa z VAT i kontrolować przestrzeganie obowiązków związanych z VAT.

Oba akty to uzupełnienie ram regulacyjnych VAT w e-handlu wchodzących w życie w styczniu 2021 roku. Wprowadzają one nowe obowiązki VAT dla internetowych platform handlowych i uproszczone zasady przestrzegania obowiązków VAT dla firm internetowych.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2024 roku.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług