Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Split payment: Co można zapłacić z rachunku VAT
Publikacja: 15 listopada 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Z początkiem listopada 2019 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy w zakresie mechanizmu podzielonej płatności. W zamian rozszerza się katalog płatności, które będzie można wykonać z rachunku VAT.

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że wartość netto z faktury (faktur) zakupu trafia na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy/usługodawcy, zaś kwota VAT na jego rachunek VAT. Taki sposób zapłaty jest dokonywany za pomocą specjalnego komunikatu przelewu, w którym obok kwoty brutto należy wskazać również wartość samego podatku.

Cały zamysł tej metody polega na tym, aby podatek VAT trafiał na odrębne konto sprzedawcy. Mówiąc w uproszczeniu, pieniądze z konta VAT można wykorzystać tylko w dwojaki sposób: płacąc VAT do urzędu skarbowego lub płacąc VAT za dokonane zakupy kontrahentowi – na jego rachunek VAT.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 62b ust. 2 ustawy prawo bankowe, który obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r., obok płacenia VAT do skarbówki czy na rzecz kontrahentów, podatnik będzie mógł z rachunku VAT dokonać także wpłaty na rachunek urzędu skarbowego:

– podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,

– podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,

– podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,

– należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności.

Ponadto z rachunku VAT będą mogły też być regulowane należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń, oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli należności z tytułu składek przekazywanych do ZUS, w tym także składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych).


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług