Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Składanie sprawozdań finansowych do KRS – zmiany od 1 kwietnia 2019 r.

Publikacja: 8 marca 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ

Od 1 kwietnia 2019 r. pełnomocnik będzie miał możliwość złożenia sprawozdania finansowego spółki do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem bezpłatnego systemu. Wynika to z nowelizacji przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadziła opublikowana już ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55). Zmiana ta ułatwi składanie sprawozdań finansowych.

Dotychczas pełnomocnik nie mógł skorzystać z bezpłatnego systemu do przesyłania sprawozdań. Takie zgłoszenie mogła złożyć osoba, której numer PESEL był ujawniony w rejestrze i która była wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentacji. Musiało ono być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jednak gdy nie można było spełnić tych warunków pełnomocnik mógł złożyć dokumenty sprawozdawcze za pomocą systemu S24, wraz z wnioskiem o wpis odpowiednich wzmianek (KRS-Z30). Wiązało się to jednak z opłatą w wysokości 140 zł oraz było źródłem problemów wynikających z tego, że sprawozdanie musiał przyjąć referendarz. Nie trafiało ono bowiem bezpośrednio do RDF.

Teraz już nie będzie z tym problemu. Pełnomocnik będzie mógł złożyć sprawozdanie za pośrednictwem bezpłatnego systemu. Wynika to z dodanego do art. 19e ustawy o KRS ust. 3, który wejdzie w życie od 1 kwietnia. Przepis ten umożliwi złożenie sprawozdania przez bezpłatny system adwokatom, radcom prawnym i prawnikom zagranicznym. Będą to jednak ci pełnomocnicy, których dane Naczelna Rada Adwokacka lub Krajowa Rada Radców Prawnych udostępni sądom i ministrowi sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Warunkiem będzie ujawnienie w nim numeru PESEL i umocowanie pełnomocników do zgłoszeń raportów.

Parlamentarzyści znowelizowali też sam art. 19e ust. 2 ustawy o KRS. Zmiany w tym zakresie już obowiązują. Zgodnie z tym przepisem zgłoszenia (opatrzona kwalifikowanym podpisem albo profilem zaufanym) może dokonać osoba fizyczna, której PESEL jest ujawniony w KRS, wpisana jako uprawniona do reprezentowania podmiotu.

Oznacza to, że do bezpłatnego systemu sprawozdanie może złożyć zarówno członek zarządu, jak i przedstawiciel oddziału przedsiębiorcy zagranicznego.

Ustawodawca umożliwił zgłaszanie sprawozdań również prokurentom i zarządcom w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Do tej pory przepis umożliwiał to tylko syndykom i likwidatorom.

Nadal będzie możliwość składania sprawozdania przez system S24, gdy nie uda się zrobić tego w trybie zgłoszenia.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług