Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Rewolucyjne zmiany w podatkach!

Publikacja: 4 września 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ

Wśród nowych rozwiązań jest tzw. Exit tax. Firma planująca przenieść się za granicę zapłaci 19% wartości, a osoba fizyczna 3 lub 19% aktywów finansowych powyżej 2 mln zł. W przypadku osób fizycznych pod daninę podlegać będą podatnicy zamieszkujący Polskę od co najmniej 5 lat. Podatek ten obejmie przychody związane z prowadzoną działalnością, ale także udziały w spółkach, akcje, papiery wartościowe, instrumenty pochodne oraz fundusze inwestycyjne.

 

Zmianie mają ulec zasady opodatkowania samochodu osobowego w firmie. Osoby korzystające ze służbowych aut do celów służbowych jak i prywatnych będą mogły odliczyć od przychodu 50% wydatków, a użytkując pojazd prywatnie jedynie 20%. Wiąże się to z tym, że nie będzie kilometrówki.

 

Podwyższeniu do 150 tys. zł ulegnie kwota limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego i kosztów ubezpieczenia. Obecnie limit ten wynosi 20 tys. euro dla samochodów innych niż elektryczne oraz 30 tys. euro dla samochodów elektrycznych.

 

Rząd  zapowiedział także obniżkę CIT z 15 do 9% dla małych firm oraz rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Powstaną nowe zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. Podatek od dochodu z obrotu kryptowalutami wyniesie 19%, a straty nie będzie można odliczyć od dochodu.

 

Zmianie mają ulec zasady opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych w przypadku spadku. Obecnie podatek obowiązuje, gdy sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od dnia nabycia. W myśl projektu 5-leni okres liczony ma być od daty nabycia przez spadkodawcę.

 

Będzie także poszerzony zakres zwolnienia od podatku PIT i CIT, dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

 

Małżonkowie i osoby samotnie wychowujące dzieci będą mogli rozliczyć się na preferencyjnych zasadach, nawet jeśli korektę zeznania złożą po 30 kwietnia. Wydłużony ma zostać czas na korzystanie z ulgi mieszkaniowej z 2 do 3 lat.

 

Wprowadzone ma być preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.

 

Podwyższony ma zostać limit zaliczania o podatków kosztów składek na rzecz organizacji przedsiębiorców i pracodawców. Podatnik będzie mógł uwzględnić wartość zadłużenia w kosztach podatkowych w przypadku wnoszenia zobowiązania do spółki np. przy zmianie długu na kapitał.

 

Nowe uprawnienia uzyska Krajowa Administracja Skarbowa. Szef KAS będzie miał prawo żądania, w toku postępowania podatkowego, informacji objętych tajemnicą bankową. Będą ograniczenia w wydawaniu zakazu nadania rygoru tzw. Natychmiastowej wykonalności, w przypadku możliwego upływu biegu terminu przedawnienia.

 

Wprowadzona będzie także sankcja w razie zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, wyniesie ona 40% kwoty korzyści podatnika. Będzie też obowiązek przekazywania KAS informacji o schematach podatkowych przez doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług