Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Zmiany w plikach JPK na rok 2018.

Publikacja: 31 października 2017

Weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Zatem od stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy podatku VAT będą musieli sprostać obowiązkowej, co miesięcznej (bez względu na to czy deklaracje składane są kwartalnie czy miesięczne) wysyłce JPK VAT do Ministerstwa Finansów.
Wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych przede wszystkim stanowi duże ułatwienie dla organów podatkowych, ponieważ pozwala na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych, jak i ujednolicenia i szybsze przeprowadzania czynności kontrolnych i sprawdzających. Wprowadzenie JPK pozwoli na efektywne zarządzanie zespołami realizującymi czynności kontrolne.
Jednolite Pliki Kontrolne będą miały dodatkowo, pozytywny wpływ na działanie przedsiębiorstw, pozwolą one na przeprowadzenie wewnętrznych kontroli w celu wykrycia nieprawidłowości w księgach. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli stale monitorować sytuację swojego przedsiębiorstwa.
Z punktu widzenia przedsiębiorcy, przeprowadzanie elektronicznej kontroli przez organy skarbowe będzie mniej uciążliwe niż dotychczasowa forma, ponieważ nie będą one przeprowadzane, co do zasady, w siedzibie firmy. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli ingerencja organów podatkowych w firmę będzie zerowa.
Sposób przekazywania plików.
Mikroprzedsiębiorcy JPK wysyłać powinni do Ministra Finansów, skąd dane zostaną przekazane odpowiednim urzędom skarbowym. Mowa tutaj o strukturze JPK_VAT czyli rejestrze sprzedaży i zakupu VAT. Podmioty zobowiązane do składania JPK, muszą obowiązkowo w formie elektronicznej dokonywać wysyłki rejestrów, w tym celu stworzona została specjalna platforma elektroniczna, przez którą podmioty wysyłają za pomocą podpisu elektronicznego pliki.
Potwierdzeniem poprawnej wysyłki JPK jest możliwość pobrania UPO, czyli Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. W sytuacji, gdy konieczne jest udowodnienie, że JPK faktycznie zostało wysłane UPO chroni przedsiębiorcę potwierdzając wysyłkę dokumentów.
Konsekwencje niewysłania JPK lub przekazania raportu z błędami
Plik JPK_VAT jest formą dokumentu księgowego. Nie powinien więc zawierać błędów i powinien być sporządzany rzetelnie. Jeżeli błąd powstanie można go skorygować, ale jeżeli błąd powstanie a przedsiębiorca nie podejmie się naprawienia go, Urząd może nałożyć karę. Wysokość kary będzie zależna od tego czy czyn zostanie zakwalifikowany do wykroczeń skarbowych (wówczas grzywna do wysokości 20-krotniości płacy minimalnej czyli do ok 40.000 zł w roku 2017) czy do przestępstwa skarbowego (kara od 10-120 stawek dziennych, a stawka dzienna może wynosić od 1/30 płacy minimalnej aż do jej 400-krotności). Należy zatem rzetelnie podejść do obowiązku jakim jest sporządzanie i wysyłanie pliku JPK_VAT.
Co za tym idzie Przedsiębiorca powinien zwrócić szczególną uwagę przy wystawianiu dokumentów sprzedaży. Do rzetelnego księgowania dokumentacji ważne są informacje zawarte na fakturze sprzedaży jak i zakupu. Powinny widnieć na nich prawidłowe dane kontrahentów takie jak : nazwa firmy, adres a co najważniejsze numer NIP oraz REGON.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług