Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Zaświadczenia

Publikacja: 11 stycznia 2016

ZAŚWIADCZENIA WYDAWANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY

W działalności gospodarczej przedsiębiorcy nierzadko potrzebują zaświadczeń np. zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, zaświadczeń o uzyskanych dochodach. Zaświadczenia potrzebne są w celu uzyskania kredytu, leasingu, zarejestrowania samochodu, a czasem w prywatnym interesie przedsiębiorcy.

Wydawane są na wniosek podatnika. Powinny zawierać co najmniej podstawowe elementy takie jak: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres podatnika, NIP lub PESEL. Należy pamiętać, że bez numeru identyfikacyjnego NIP wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia pozostanie bez rozpatrzenia. Druk wniosku o wydanie zaświadczenia można pobrać w urzędzie skarbowym.
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć we właściwym miejscowo i w przedmiotowej sprawie urzędzie skarbowym
Organ skarbowy ma 7 dni na przygotowanie i wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie można odebrać osobiście w urzędzie skarbowym lub może zostać wysłane pocztą.

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi przeważnie 17zł. Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach opłata wynosi 21 zł. Z kolei za wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT przy sprowadzeniu samochodu z UE opłata wynosi 160 zł. Jak widzimy wysokość opłaty uzależniona jest od przedmiotu wniosku.
Zaświadczenie może zostać również wydane na wniosek osoby trzeciej np. przy zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nabywca przedsiębiorstwa może być zainteresowany informacją czy nabyte przedsiębiorstwo posiada zobowiązania podatkowe, ponieważ zgodnie z art. 112 Ordynacji podatkowej nabywca odpowiada solidarnie z podatnikiem za zaległości podatkowe powstałe do dnia nabycia przedsiębiorstwa, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o zaległościach w podatkach. W tej sytuacji nabywca przedsiębiorstwa może zażądać od właściciela zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Właściciel musi wyrazić zgodę na wydanie zaświadczenia.

Jak widać zaświadczenia mają szerokie zastosowanie przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
Źródło: www.firma.egospodarka.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług