Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Spółka z o.o.

Publikacja: 11 stycznia 2016

Najbardziej popularną spółką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ograniczona odpowiedzialność polega na tym, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wniesionych udziałów.

Wspólnikami spółki mogą być osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność do czynności prawnych. Wspólnikiem może być jedna osoba fizyczna lub inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Spółka posiada osobowość prawną i podlega zarejestrowaniu w KRS. Utworzenie spółki wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wniesienia kapitału – minimum 5 tysięcy złotych. Kapitał może być wniesiony gotówką lub aportem (w postaci maszyn, nieruchomości, narzędzi, praw autorskich lub patentów). Minimalna wartość udziału to 50 zł. Wymóg co do minimum kapitałowego nie jest jednak – jak na polskie warunki – poważną przeszkodą w założeniu działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zalety spółki to obniżona odpowiedzialność wspólników, względnie niski kapitał zakładowy, występowanie pod własną firmą, wspólnikami mogą być osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, elastyczne zarządzanie, prowadzenie działalności na większą skalę – osobowość prawną. Wady spółki to: wyższe koszty początkowe – minimum kapitałowe, obowiązek rejestracji w KRS, umowa spółki w formie aktu notarialnego, znacz odpowiedzialność zarządu spółki, obowiązek badania sprawozdań finansowych.

Popularność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako formy prowadzenia działalności gospodarczej bierze się ze znacząco obniżonej odpowiedzialności wspólników – do wysokości wniesionych udziałów – przy jednoczesnym dużym wspływie na sposób działalności czy zarządzanie firmą.

Źródło: www.firma.egospodarka.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług