Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Spółka partnerska

Publikacja: 11 stycznia 2016

Spółka partnerska to forma działalności dla osób wykonujących wolne zawody określone w zamkniętej liście. Jest spółką osobową, której udziałowcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Spółka partnerska może łączyć w sobie pracę osób wykonujących zbliżone do siebie zawody np.: księgowy i doradca podatkowy, lekarz i pielęgniarka. Nie może jednak prowadzić ani działalności handlowej ani produkcyjnej.

Jej działanie reguluje kodeks spółek handlowych. Nie ma osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną, tzn. może zaciągać zobowiązania. Założenie spółki wymaga umowy pisemnej pod rygorem nieważności. Spółka musi zostać zarejestrowana w KRS.

Za działanie związane z wykonywaniem wolnego zawodu wspólnicy odpowiadają do wysokości zobowiązań wynikających z własnej działalności. Oznacza to, że wspólnik nie ponosi odpowiedzialności za błędne decyzje innych udziałowców. Z kolei za działanie niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu np. spłata zaciągniętego kredytu, wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, również prywatnym.

Zalety spółki partnerskiej to względna łatwość uruchomienia działalności, średnie koszty początkowe, odpowiedzialność partnerów tylko za skutki działań związanych z wykonywaniem wolnego zawodu, występowanie pod własną firmą oraz brak minimum kapitałowego. I niestety są wady: pełna i solidarna odpowiedzialność za zobowiązania niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu, niekorzystne rozwiązania podatkowej przy większej skali działalności, prowadzenie tylko określonych typów działalności, obowiązek rejestracji w KRS, partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, brak osobowości prawnej.

Spółka, pomimo wad, wydaje się atrakcyjną formą działalności dla pewnych grup zawodowych i szansą na własny rozwój.

Źródło: www.firma.egospodarka.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług