Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Spółka komandytowo-akcyjna

Publikacja: 11 stycznia 2016

Spółka komandytowo-akcyjna jest hybrydą pomiędzy spółką osobową – spółką komandytową, a spółką kapitałową – spółką komandytowo-akcyjną.

Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność do czynności prawnych.

W spółce komandytowo-akcyjnej występuję wspólnicy – komplementariusz i akcjonariusz. Komplementariusz ma nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku braku możliwości odzyskania długu z majątku spółki. Prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz. Akcjonariusz zostaje wyłączony z odpowiedzialności. Może jedynie reprezentować spółkę jako pełnomocnik. Ta forma działalności chroni spółkę przed wrogim przejęciem, zapewniając jednocześnie źródło jej finansowania.

W większych przedsiębiorstwach, aby ograniczyć odpowiedzialność komplementariusza, jako wspólnika – komplementariusza dobiera się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

W nazwie spółki komandytowo-akcyjnej należy umieścić nazwisko lub nazwę co najmniej jednego komplementariusza. Nie wolno w nazwie umieszczać nazwiska osób, które są wyłączone z odpowiedzialności.

Poważną przeszkodą w założeniu spółki komandytowo-akcyjnej może okazać się minimum kapitałowe w kwocie – 50 tysięcy złotych.

Spółka komandytowo-akcyjna nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, tzn. może nabywać prawa, nieruchomości, zaciągać kredyty, może pozywać i być pozywana.

Podstawowe zalety spółki to: rozłożona odpowiedzialność wspólników, wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy, występowanie pod własną firmą, nieograniczona odpowiedzialność komplementariusza jedynie w przypadku braku możliwości wyegzekwowania długu z majątku spółki, wspólnikami mogą być osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wady to: istnienie minimum kapitałowego – 50 tysięcy złotych, pełna i solidarna odpowiedzialność komplementariuszy, obowiązek rejestracji w KRS, brak osobowości prawnej, umowa w formie aktu notarialnego.

Działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej jest atrakcyjna, ponieważ umożliwia pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji, co daje spółce możliwość prowadzenia działalności na większą skalę.

Źródło: www.firma.egospodarka.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług