Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Spółka komandytowa

Publikacja: 11 stycznia 2016

Spółka komandytowa to spółka osobowa. Jest o tyle charakterystyczna, że posiada wspólników – komandytariusza i komplementariusza. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej, określonej w umowie spółki, a komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność w spółce komandytowej jest podzielona.

Jest to jak najbardziej uczciwa zasada działania spółki. Komplementariusz – wspólnik z większym kapitałem, posiadający więcej praw np. prawo do reprezentowania spółki ma większą odpowiedzialność. Odpowiada całym swoim majątkiem. Komandytariusz – wspólnik bez kapitału lub z mniejszym kapitałem, ale z innowacyjnym pomysłem ma ograniczoną odpowiedzialność. Może on reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Im więcej uprawnień, tym większa odpowiedzialność.

Ponadto utworzenie spółki komandytowej umożliwia dyskretne pozyskanie wspólnika z dużym kapitałem bez nadawania mu praw do reprezentowania spółki.

Założenie spółki komandytowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Umowa musi zostać zgłoszona do KRS. Spółka komandytowa powstaje z momentem wpisu do rejestru.

Spółka komandytowa występuje pod własną firmą, co daje jej korzyści wynikające z prawnej ochrony firmy (nazwy) przedsiębiorstwa. Nazwa spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko lub nazwę co najmniej jednego komplementariusza. I tu drobna uwaga. Jeżeli w nazwie spółki znajdzie się nazwisko lub nazwa komandytariusza, to odpowiada on całym swoim majątkiem. W nazwie spółki komandytowej wolno tylko umieszczać tych, którzy ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność.

Zalety spółki komandytowej to: zróżnicowane koszty początkowe, rozłożona odpowiedzialność wspólników, odpowiedzialność komplementariusza jedynie w przypadku braku możliwości wyegzekwowania długu z majątku spółki, występowanie pod własną firmą, brak minimum kapitałowego. Z kolei wady spółki to: pełna i solidarna odpowiedzialność majątkowa komplementariuszy, obowiązek rejestracji w KRS, brak osobowości prawnej, umowa spółki w formie notarialnej.

Źródło: www.firma.egospodarka.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług