Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Spółka jawna

Publikacja: 11 stycznia 2016

Założenie spółki jawnej pozwala nieco ograniczyć wady spółki cywilnej. Spółka jawna podlega pod Kodeks Spółek Handlowych. Jest spółką osobową. Jej działalność opiera się na osobistej pracy wspólników.

Przy założeniu spółki jawnej wymagana jest umowa spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie sporów pomiędzy wspólnikami, dobrze jest, gdy umowa została potwierdzona notarialnie. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, tzn. może zaciągać zobowiązania. Spółka jawna, pomimo braku osobowości prawnej, musi zostać zarejestrowana w KRS, co wydłuża procedurę jej założenia.

Udziałowcy spółki jawnej odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, ale tylko wtedy gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

W przeciwieństwie do spółki cywilnej spółka jawna ma obowiązek występowania pod własną firmą. Daje to spółce pewne korzyści związane między innymi z ochroną prawną firmy.

W spółce jawnej każdy wspólnik może prowadzić zwykłe sprawy spółki. W przypadku braku zgody na powyższą decyzję, należy podjąć jednomyślną uchwałę wszystkich wspólników mających prawo do prowadzenia spraw spółki. Przy prowadzeniu spraw spółki wykraczających poza zakres zwykłych czynności spółki, tzn podjęcie decyzji w sprawie rozszerzenia inwestycji, zwiększenia inwestycji, zaciągnięcia kredytu, wymagana jest jednomyślność wszystkich wspólników, czyli również tych, którzy nie prowadzą spraw spółki.

Spółka ma zalety: łatwość uruchomienia działalności, średnie koszty początkowe, uproszczona księgowość, solidarna odpowiedzialność wspólników jedynie w momencie, gdy majątek spółki nie wystarcza na pokrycie zobowiązań, występowanie po własną firmą – brak minimum kapitałowego. Niestety posiada też wady: pełna i solidarna odpowiedzialność udziałowców, niska efektywność przy większej skali działalności, niekorzystne rozwiązania podatkowe przy większej skali działalności, trudność w prowadzeniu niektórych typów działalności, obowiązek rejestracji w KRS.

Stąd może warto zdecydować się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pomimo wyższych początkowych kosztów. Każdą decyzję trzeba przemyśleć.

Źródło: www.firma.egospodarka.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług