Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Spółka cywilna (s.c.)

Publikacja: 11 stycznia 2016

Spółka cywilna jest spółką dla odważnych, ponieważ przy tej formie działalności wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki obecnym i przyszłym majątkiem. Oznacza, to że wspólnik spółki cywilnej odpowiada za każdą błędną decyzję swoich wspólników. Ta forma prowadzenia działalności wymaga wzajemnego zaufania.

Działanie spółki cywilnej reguluje Kodeks Cywilny, który określa cel spółki jako „dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów” Prawo sugeruje, by umowa spółki cywilnej miała formę pisemną, lecz nie nakazuje. Wedle prawa spółka cywilna nie ma osobowości prawnej,tzn. nie dysponuje własnym majątkiem, ale majątkiem i potencjałem wspólników spółki cywilnej.

Zgodnie z prawem „każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki”. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i stratach spółki. Można jedynie zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach, ale nie można pozbawić wspólnika udziału w zyskach spółki. Zasady udziału w zyskach i stratach spółki można określić w umowie spółki, dlatego w razie jakichkolwiek sporów wskazane jest, aby umowa spółki miała charakter pisemny.

Można wskazać na kilka zalet prowadzenia tej spółki: łatwość uruchomienia działalności, niskie koszty początkowe, zaangażowanie wszystkich udziałowców, połączenie zasobów i potencjału osób fizycznych, uproszczone prowadzenie działalności. Są i wady: pełna i solidarna odpowiedzialność majątkowa udziałowców, również majątkiem osobistym, odpowiedzialność za decyzje innych wspólników, niska efektywność przy większej skali działalności, niekorzystne rozwiązania podatkowe przy większej skali działalności, trudność prowadzenia niektórych typów działalności.

Źródło: www.firma.egospodarka.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług