Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Ryczałt ewidencjonowany

Publikacja: 11 stycznia 2016

Ciekawą i kuszącą formą opodatkowania jest ryczałt. Ryczałt polega na opodatkowaniu przychodów. Jest korzystny dla osób ponoszących niskie koszty prowadzenia i utrzymania działalności gospodarczej.

Rezygnując z dotychczasowej formy opodatkowania i wybierając ryczałt, musimy pamiętać o złożeniu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania. Na złożenie oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania mamy czas do 20 stycznia danego roku podatkowego. Z kolei rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, musimy zaznaczyć w CeiDG wybór ryczałtu jako formy opodatkowania lub w osobnym zgłoszeniu zgłosić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego wybór ryczałtu.

Ryczałt reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z ryczałtu jako formy opodatkowania nie mogą skorzystać wszyscy. Jest to przywilej. Ryczałt mogą wybrać przedsiębiorcy, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 150 000 euro Prawo do wyboru ryczałtu nie mają przedsiębiorcy świadczący usługi wymienione w złączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym (m.in. usługi finansowe i ubezpieczeniowe, wynajmu nieruchomości – z pewnym wyłączeniem, usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, prawne, księgowe i doradztwa podatkowego). Ponadto z ryczałtu nie mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący apteki, działalność lombardową, handlujący dewizami, prowadzący działalność w zakresie wolnych zawodów, sprzedający części i akcesoria do samochodów oraz świadczący usługi na rzecz pracodawców lub byłych pracodawców.

Przy wyborze ryczałtu należy prowadzić obowiązkowo ewidencję przychodów, ewidencję środków trwałych, wyposażenia (dla rzeczowych składników majątku o wartości powyżej 1 500 zł) oraz ewidencję wartości niematerialnych i prawnych. Przy ryczałcie nie możemy odliczyć kosztów uzyskania przychodów, ale mamy niskie stawki podatku. Podstawowe stawki to:

  • 3 % – dla przychodów osiąganych z handlu, działalności gastronomicznej (poza sprzedażą napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), sprzedaży środków trwałych oraz wyposażenia,

  • 5,5% – dla przychodów uzyskanych z działalności wytwórczej, świadczenia usług budowlanych oraz transportu towarów samochodami o ładowności powyżej 2 ton

  • 8,5 – dla przychodów uzyskanych z działalności usługowej, gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

  • 10% – dla sprzedaży nieruchomości oraz praw majątkowych stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne firmy,

  • 17% – dla przychodów uzyskanych z niektórych usług niematerialnych, parkingowych, wynajmu samochodów osobowych i furgonetek bez kierowców oraz niektórych innych środków transportu,

  • 20% – dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,

Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera art. 12 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym.

Ryczałt można opłacać miesięcznie – do 20-tego dnia miesiąca za poprzedni miesiąc (zaś za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego do końca stycznia następnego roku podatkowego) lub kwartalnie do – 20-tego dnia miesiąca za poprzedni kwartał (jeżeli przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły 25 000 euro). O kwartalnym sposobie opłacania ryczałtu należy powiadomić Naczelnika Urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia danego roku.

Nad wyborem ryczałtu należy się zastanowić. Przy ryczałcie nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób wychowujących samotnie dziecko, nie można skorzystać z ulgi na dziecko. Inne ulgi jednak pozostają. Można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, można odliczyć składki ZUS, przekazane darowizny na rzecz kultu religijnego, oraganizacji pożytku publicznego, oddaną krew. Ponadto można odliczyć stratę za okres, w których podatnik rozliczał się z podatku od uzyskanego dochodu.

Źródło: www.firma.egospodarka.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług