Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Pełna księgowość

Publikacja: 11 stycznia 2016

DLA KOGO PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ ?

Pełna księgowość wiąże się z dużą pracochłonnością, większymi kosztami, ale też pozwala uzyskać bardziej dokładne dane dotyczące wyników prowadzonej działalności, pozwala na różnorodne analizy.

Spółki z o.o. i spółki s.a. są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów. Pozostałe podmioty gospodarcze są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 tys. euro (art. 2 ust. 1 pkt 2 uor oraz art. 24a ust.4 ust. o PDOF). Limit przelicza się po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku obrotowego. Średni kurs ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2015 roku wyniósł 4,2437 zł/euro. Od stycznia 2016 roku do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą zatem zobowiązane firmy, które w 2015 roku osiągną przychody ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych co najmniej w kwocie 5 092 440 zł ( 1 200 000 tys. euro * 4,2437 zł/euro).

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych określa ustawa o rachunkowości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe powinny odzwierciedlać prawdziwą sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa.
Warto zwrócić uwagę na podstawową różnicę między księgami rachunkowymi a podatkową księgą przychodów i rozchodów. Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest prowadzona w celu obliczenia dochodu do opodatkowania. Z kolei księgi rachunkowe oprócz funkcji podatkowej przedstawiają rzeczywistą sytuację firmy. W księgach rachunkowych powinny być zatem ujmowane wszystkie zdarzenia gospodarcze bez względu na to czy mają wpływ na przychody lub koszty podatkowe firmy. I jeszcze jedna różnica pomiędzy księgami rachunkowymi a podatkową księgą przychodów i rozchodów. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego firmy prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do sporządzenia sprawozdań finansowych.

 

Źródło:
www.firma.egospodarka.pl
http://www.wskazniki.gofin.pl
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.),
art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług