Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Kiedy można odliczyć 100% VAT od samochodu osobowego?

Publikacja: 25 kwietnia 2017

21 lutego 2017 Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok dotyczący odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych.
NSA orzekał, że parkowanie pod domem nie wyklucza tego, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie dla celów działalności gospodarczej i podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100 proc. VAT z faktur za paliwo oraz za koszty eksploatacji auta. Jednak musi to być uzasadnione charakterem pracy pracownika używającego samochód służbowy. Dlatego Naczelny Sąd Administracyjny bardzo mocno podkreślił, że przyznanie racji podatnikowi w tej sprawie nie oznacza, że podobnie zakończą się inne, czekające na rozstrzygnięcie NSA spory z fiskusem. Rozstrzygnięcia te dotyczą specyficznego stanu faktycznego i tylko ze względu na te wyjątkowe okoliczności dotyczące dojazdu do pracy przedstawicieli handlowych spółka może odliczyć całą kwotę VAT.
Stan faktyczny sprawy dotyczy pracowników terenowych, jak i przedstawicieli handlowych. Pracownicy ci zazwyczaj pracują na określonych obszarach, położonych niekiedy kilkadziesiąt kilometrów od siedziby firmy. Dlatego pracownicy ci mają w umowach zawarte, że zaczynają i kończą pracę pod domem, gdzie także parkują samochody.
W umowach pracownicy mają zapisany regulamin zabraniający korzystania z pojazdów prywatnie, które są wyposażone w system GPS. Pracodawca kontroluje ewidencję przebiegu pojazdu i porównuje to z danymi z systemu nawigacji.
Organy skarbowe utrzymują jednak, że skoro auto parkowane jest pod domem, to pracownik potencjalnie zawsze może go używać w celach prywatnych i żadna ewidencja mu w tym nie przeszkodzi. Tak było i tym razem, lecz Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację podatnikowi (I SA/Wr 35/15 i I SA/Wr 36/15).
Fiskus przed NASA przywołuje w takich sytuacjach orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 1997 r. (C-258/95) i wydany na jego podstawie wyrok NSA z czerwca 2015 r. (I FSK 1764/13). NSA w wyroku tym stwierdził, że zapewnienie pracownikom transportu z miejsca zamieszkania do pracy zasadniczo służy tylko celom prywatnym pracowników. Na podstawie tego skarbówka budowała pogląd, że parkowanie samochodem służbowym pod domem i dojazd nim do pracy wyklucza pełne odliczenie
NSA przyjął pogląd, że specyficzne okoliczności, tj. charakter pracy i duża odległość od miejsca siedziby firmy, uzasadniają odstąpienie od tej reguły, którą nadal jednak trzeba respektować. NSA podkreślił, że będzie badał w każdej sprawie czy występuje taka szczególna sytuacja, pozwalająca na odstąpienie od wspomnianej zasady.

Uwaga! Jeżeli w wyniku kontroli ewidencji lub ustalenia przez organ skarbowy innego stanu faktycznego (np. auto byłoby tylko raz użyte na potrzeby prywatne przedsiębiorcy lub jego pracowników) podatnik zobowiązany jest „oddać” nieprawidłowo odliczony VAT wraz z odsetkami oraz narażony jest na wysokie sankcje karnoskarbowe.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług