Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Jakie konto firmowe wybrać?

Publikacja: 11 stycznia 2016

Używania rachunku bankowego do przyjmowania płatności lub dokonywania płatności wymaga ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i ordynacja podatkowa.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązuje przedsiębiorcę do korzystania z rachunku bankowego w transakcjach przedsiębiorcy z przedsiębiorcą oraz w transakcjach powyżej 15 tys euro (lub powyżej równowartości tej kwoty). Z kolei ordynacja podatkowa nakazuje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą zapłatę podatków w formie przelewu. Z powyższego obowiązku zwolnieni są jedynie mikroprzedsiębiorcy (czyli przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro).

Ponadto przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania składek ZUS za pośrednictwem rachunku bankowego. Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie mikroprzedsiębiorcy. Mogą oni opłacać składki ZUS w formie przekazu pocztowego.

Posiadanie rachunku bankowego wynika też z ustawy o VAT, która przewiduje zwrot różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym na rachunek bankowy.

Chciałabym nadmienić, że ustawy: ordynacja podatkowa, ustawa o ubezpieczeniach społecznych oraz ustawa o VAT nie przewidują obowiązku posiadania rachunku firmowego jako odrębnego od rachunku osobistego. Posiadania rachunku firmowego wymagają banki, które w swoich regulaminach zakazują dokonywania operacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za pomocą rachunków osobistych.

Jak widzimy we współczesnym świecie gospodarki rachunek firmowy jest koniecznością. Przy wyborze rachunku firmowego warto wziąć pod uwagę;

  1. Rodzaj przedsiębiorstwa

  2. Przedmiot i skalę działalności

  3. Wielkość obrotów.

Przedsiębiorcy stawiający pierwsze kroki w biznesie mogą skorzystać z bezpłatnego konta z dostępem do Internetu. W ramach takiego konta przelewy są często bezpłatne lub płatne grosze. Do rachunku jest wydawana karta płatnicza. Istnieje możliwość sprawdzenia salda przez telefon lub sms. Można też ustawić automatyczne powiadomienia o zmianie salda. Ponadto warto dowiedzieć się o koszty wpłaty i wypłaty gotówkowej.

Z kolei przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na większą skalę powinni zadbać o bardziej zaawansowane procedury autoryzacji i weryfikacji operacji.

Przy zakładaniu konta firmowego banki wymagają zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wypisu z KRS, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON oraz pieczątki firmowej.

Źródło: www.firma.egospodarka.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług