Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Jak uzyskać NIP?

Publikacja: 11 stycznia 2016

Droga do uzyskania NIP-u przez firmę jest różna w zależności od tego, czy firma jest prowadzona na własne nazwisko czy też w formie spółki.

Najprościej jest w przypadku jednoosobowej działalności. Wystarczy złożyć w Urzędzie Gminy lub w Urzędzie Miasta wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po złożeniu wniosku Urząd Gminy lub Urząd Miasta przesyła do Urzędu Skarbowego informacje niezbędne do nadania NIP-u. Urząd Skarbowy na podstawie otrzymanych informacji nadaje NIP firmie. I na tym koniec procedury.

Sytuacja nieco komplikuje się w przypadku spółki cywilnej, ponieważ NIP musi posiadać spółka cywilna jako odrębny podatnik i wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Wspólnik spółki cywilnej musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który jest następnie przesyłany do Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy na podstawie wniosku, będącego jednocześnie zgłoszenie identyfikacyjnym w sprawie nadania NIP-u, nadaje NIP wspólnikowi spółki cywilnej. Ponadto należy złożyć do Urzędu Skarbowego formularz NIP-2 w celu nadania NIP-u samej spółce.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku zawiązania osobowej spółki prawa handlowego (np. spółki jawnej). Spółka ta podlega rejestracji w KRS. W celu uzyskania numeru NIP – u należy złożyć wniosek o wpis do KRS. Wniosek możemy złożyć elektronicznie lub papierowo. W przypadku papierowego zgłoszenia należy dołączyć do kompletu dokumentów formularz NIP-2. Formularz zostaje przekazany przez Sąd do Urzędu Skarbowego w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu. Poza formularzem Sąd przekazuje do Urzędu Skarbowego odpis postanowienia o wpisie oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu, a także inne dokumenty przekazane przez przedsiębiorcę z wnioskiem o wpis (m.in. odpis umowy spółki). W przypadku rejestracji elektronicznej w KRS podatnik sam musi przekazać odpowiednie dokumenty do Urzędu Skarbowego (w tym formularz NIP-2). Z kolei wspólnicy osobowej spółki prawa handlowego, aby otrzymać NIP-y, są zobowiązani złożyć do Urzędu Skarbowego formularz NIP-7.

Naczelnik, do którego został skierowany wniosek o nadanie NIP-u, potwierdza jego nadanie. Potwierdzenie nadania NIP-u jest wydawanie nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu zgłoszenia identyfikacyjnego a w przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą – nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu tego zgłoszenia. Po nadaniu NIP-u Urząd Skarbowy niezwłocznie przekazuje informację o jego nadaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Źródło: www.firma.egospodarka.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług