Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Czy potrzebuję pieczątkę?

Publikacja: 11 stycznia 2016

Prawo nie nakazuje przedsiębiorcy posiadania pieczątki firmowej. W urzędach z reguły bez większych problemów możemy podpisać się imieniem, nazwiskiem i podpisem osobistym.

Inaczej jest z bankami, firmami ubezpieczeniowymi. Banki jako przedsiębiorcy mogą w swoich regulaminach umieścić zapis o obowiązku posiadania pieczątki firmowej. W praktyce banki, przy zakładaniu i korzystaniu z rachunku firmowego, przy zaciąganiu kredytów, wymagają posiadania pieczątki firmowej.

Na pieczątce firmowej obowiązkowo powinna się znaleźć nazwa firmy, adres jej siedziby oraz numer regon (zgodnie z ustawą o statystyce publicznej podmioty podlegające wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej w kontaktach z Urzędem i w kontaktach związanych z obrotem gospodarczym są zobowiązane do podawania numeru Regon). Można też podać NIP, telefon kontaktowy, adres mailowy firmy, firmową stronę internetową.

Zdecydowanie przedsiębiorcy powinny posiadać pieczątkę firmową dla własnej wygody. W toku prowadzenia działalności bardzo często zachodzi potrzeba wielokrotnego podawania danych firmy, poświadczania różnych dokumentów, składania oświadczeń. Brak pieczątki w tym wypadku to duże utrudnienie, nie wspominając o bankach, które wymagają jej posiadania.

Źródło: www.firma.egospodarka.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług