Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Oferujemy


Usługi księgowe

Pomoc i doradztwo podatkowe

 • Prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego, rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych; deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego; deklaracji do GUS, a także sporządzanie i analizowanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych;
 • Reprezentowanie interesów podatnika w Urzędach Skarbowych i ZUS, na podstawie udzielonych pełnomocnictw notarialnych;
 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont.

Usługi kadrowo-płacowe

Kompleksowe i profesjonalne

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej, dokumentacji dotyczącej urlopów;
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy, świadectw pracy, list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń, deklaracji ZUS, informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA, rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów;
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych;
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i innych.

Usługi doradcze

Pełen wachlarz usług

 • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych, a także w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień;
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych;
 • Przygotowanie dokumentów kredytowych oraz współpraca z bankami, w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z wnioskiem o udzielenie kredytu, biznes planu i analiz ekonomiczno-finansowych, dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń.
zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług