Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Od 1 stycznia 2019 roku pracodawców czekają nowe obowiązki.
Publikacja: 23 listopada 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE, RACHUNKOWOŚĆ

Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które wprowadzą dużo ułatwień dotyczących akt pracowniczych.

Pracodawca będzie miał możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obecnie obowiązkową formą jest forma papierowa, jednak od nowego roku pracodawca będzie mógł zdecydować czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej, czy elektronicznej.

Drugą zmianą jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obecnie jest obowiązek przechowywania akt przez 50 lat. Nowe przepisy skrócą ten okres do 10 lat. Ułatwienie to będzie dotyczyło akt pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019.

Warunkiem skrócenia okresu przechowywania dokumentów pracowniczych osób zatrudnionych w latach 1999-2018 będzie złożenie przez pracodawcę do ZUS:

– oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych za wszystkich pracowników i zleceniobiorców, których zatrudnił w latach 1999-2018 oraz

– raportów informacyjnych za wszystkich pracowników i zleceniobiorców, których zatrudnił w latach 1999-2018.

W przeciwnym razie akta pracowników, których zatrudnił przed 1999 r., należy przechowywać przez 50 lat.

Kolejna zmiana będzie dotyczyła dokumentów przekazywanych do ZUS. Pracodawca będzie musiał przekazywać:

– imienny raport miesięczny (ZUS RPA) z danymi o przychodach ubezpieczonego i wykonywaniu pracy nauczycielskiej (będzie wysyłany w określonych okolicznościach)

– po zakończeniu stosunku pracy, formularz wyrejestrowania (ZUS ZWUA) rozszerzony o datę, tryb rozwiązania stosunku pracy, podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz informację z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany.

 

Od stycznia 2019 roku zmienią się również zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Podstawową formą będzie wpłata na konto pracownika.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług