Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Nowe dotacje dla firm
Publikacja: 19 czerwca 2020, Kategoria: Działalność gospodarcza, RACHUNKOWOŚĆ

Od poniedziałku, 15 czerwca na stronie PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) ruszył nabór wniosków na nowe bezzwrotne dotacje na kapitał obrotowy dla firm – średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro). Średni przedsiębiorcy mogą już ubiegać się o pomoc, natomiast mniejsi na ten moment muszą śledzić informacje dotyczące Regionalnych Programów Operacyjnych.

Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Środki pochodzą z dwóch europejskich programów operacyjnych. 500 mln zł z programu Polska Wschodnia trafi do średnich firm z pięciu województw położonych na wschodzie naszego kraju             (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego).

Kolejne 2 mld zł z programu Inteligentny Rozwój przeznaczone jest dla średnich przedsiębiorstw z pozostałych 11 województw.

Wskazując województwo automatycznie wybiera się program operacyjny, w którym będzie składany wniosek o dofinansowanie. Po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany programu.  Należy upewnić się, że województwo, które zostało wskazane znajduje się w odpowiednim rejestrze (KRS, CEIDG, REGON).

Inny program zakłada bezzwrotną pomoc także dla samozatrudnionych, czyli mikroprzedsiębiorców.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów, bądź ubezpieczenie działalności.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział w Polsce, które zatrudnia od 50 do 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z marszałkami województw ogłosiło program nowych dotacji także dla mikro i małych przedsiębiorców. Może otrzymać ją także osoba samozatrudniona – 7845,11 zł miesięcznie na trzy miesiące.

Kryterium przyznania bezzwrotnej dotacji będzie wykazanie co najmniej 30% spadku obrotów w stosunku do ubiegłego roku za jeden dowolny miesiąc od 1 lutego 2020 r.

Tyle, że o ile średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc, o tyle mniejsi muszą śledzić informacje dotyczące Regionalnych Programów Operacyjnych. Okazuje się też, że nie ma jednolitych wymogów, a każde województwo może zażądać innej formy złożenia wniosków.

Jak otrzymać dotację na kapitał obrotowy od PARP

Wypełnienie wniosków na stronie PARP jest proste, intuicyjne i przejrzyste. Agencja wymaga zaledwie kilku dokumentów. Cała korespondencja, jak i zawarcie umowy z beneficjentem będzie się odbywać drogą elektroniczną.

Maksymalne dofinansowanie w ramach dotacji na kapitał obrotowy wynosi 429 827 zł, w zależności od liczby etatów i okresu udzielenia pomocy. Będzie można ją otrzymać na jeden, dwa lub trzy miesiące. Wkład własny przedsiębiorcy wynosi 0%.

Nabór wniosków trwa od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r. Konkurs zostanie wcześniej zamknięty, jeśli pula środków się wyczerpie. O uruchomieniu programu w poszczególnych województwach będą decydować marszałkowie.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług