Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Niezapłacenie zaliczki na podatek dochodowy w terminie
Publikacja: 1 marca 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ

Podatek niezapłacony w ustawowo przewidzianym terminie to zaległość podatkowa. Podstawową konsekwencją w takim wypadku są odsetki za zwłokę, które podatnik ma obowiązek samodzielnie naliczyć i wpłacić wraz z podatkiem do właściwego urzędu skarbowego. Organ podatkowy nie powiadomi przedsiębiorcy o wysokości należnych odsetek, ani tym bardziej nie będzie wzywał do ich zapłaty.

Jeżeli podatnik dobrowolnie nie ureguluje swoich zaległości względem urzędu skarbowego, zostają one objęte egzekucją skarbową.  Wiąże się to z obowiązkiem zapłaty przez przedsiębiorcę, poza niezapłaconym podatkiem i odsetkami za zwłokę, również kosztów egzekucji.

Możliwe jest zmniejszenie wysokości odsetek poprzez:

– złożenie wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie jej na raty;

– umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Jeżeli podatnik jednorazowo nie wpłaci zaliczki na podatek dochodowy w terminie, wówczas odpowiedzialność karna skarbowa co do zasady mu nie grozi.

W polskich przepisach osobną odpowiedzialnością obciążone jest:

– niezadeklarowanie źródła przychodów,

– niezłożenie deklaracji w terminie w ramach uzyskiwanych przychodów ze zdeklarowanego źródła,

– niezapłacenie w terminie zdeklarowanego podatku.

Przedsiębiorca, który uporczywie nie uiszcza zobowiązań podatkowych w terminie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej. Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 57 § 1 kodeksu karnego skarbowego: Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W 2019 roku kara za wykroczenie skarbowego wynosi od 225 zł do 45 000 zł. Jednak w takim przepadku sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe wpłacono w całości należny podatek na rzecz właściwego organu.

W sytuacji zbiegu przestępstw, a więc np. niezłożeniem deklaracji i niezapłaceniem podatku z danego tytułu. Powoduje to, że podatnik może podlegać karze nie tylko za uporczywe niewpłacanie podatku w terminie, lecz także za dodatkowe czyny zabronione. Tak byłoby w przypadku niezłożenia zaznania rocznego i nieopłacenia podatku z niego wynikającego.

Również sytuacja nieopłacenia w terminie zaliczki na podatek dochodowy za zatrudnionych pracowników (PIT-4) może rodzić nieprzyjemne konsekwencje dla płatnika, a więc przedsiębiorcy. Przepisy przewidują w takim wypadku karę w wysokości 720 stawek dziennych kub karę pozbawienia wolności do lat 3 albo obie kary łącznie.

Niezapłacenie zaliczki na podatek dochodowy może zatem rodzić nieprzyjemne konsekwencje, stąd warto pilnować obowiązkowych terminów płatności.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług