Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Możliwość dokonywania zbiorczych płatności przez nabywcę
Publikacja: 25 października 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza

Ustawa zmieniająca z 9 sierpnia 2019 r. wprowadza także możliwość dokonywania zbiorczych płatności przez nabywcę na rzecz jednego dostawcy/usługodawcy z zastosowaniem MPP. Według nowo dodanego art. 108a ust. 3a ustawy o VAT w przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż 1 dzień i nie dłuższym niż 1 miesiąc więcej niż jednej faktury zapłata z zastosowaniem MPP może dotyczyć więcej niż jednej faktury.

W takim przypadku komunikat przelewu, który będzie użyty do takiej zbiorczej płatności, będzie musiał:

– obejmować wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż 1 dzień i nie dłuższym niż 1 miesiąc;

– zawierać kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych we wszystkich tych fakturach, mimo że ustawodawca tego nie wskazuje, trzeba będzie podać sumę kwot brutto;

– zawierać okres, za jaki dokonywana jest płatność, w miejscu informacji o numerze faktury.

Nowe przepisy tylko z pozoru wyglądają jak uproszczenie dla nabywców. Praktycznie rzecz ujmując, z uproszczeniem nie mają wiele wspólnego i dodatkowo będą zapewne powodem wielu wątpliwości. Jak wynika bowiem z treści art. 108a ust. 3a i 3b ustawy o VAT, jeżeli nabywca zdecyduje się na dokonanie płatności zbiorczej, płatność będzie musiała obejmować wszystkie faktury wystawione w danym okresie rozliczeniowym przez danego dostawcę, bez względu na to, czy faktury te dokumentują transakcje podlegające mechanizmowi podzielonej płatności, czy nie. W tej sytuacji decyzja nabywcy o zbiorczej płatności niejako z automatu obejmie także faktury, do których płatność podzielona nie musi być stosowana.

Ponadto przepis ten nie odnosi się w ogóle do terminu płatności faktur, lecz jedynie do daty ich wystawienia. Oznacza to, że decyzja o zbiorczej płatności może także dotyczyć faktur jeszcze niewymagalnych, a nawet spornych, co nie będzie zapewne leżało w interesie nabywcy.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług