Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Kasy fiskalne – nowe oznaczenia literowe

Publikacja: 31 maja 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących – Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 816. Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (kas fiskalnych) muszą dostosować kasy do nowych wymogów dotyczących przyporządkowania oznaczeń literowych na klawiaturze kasy do stawek VAT. Nowe oznaczenia literowe należy przygotować najpóźniej do końca lipca 2019 r. Nowe oznaczenia prezentują się w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku VAT w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku VAT,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku VAT, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, tj. gdzie podstawą opodatkowania jest marża, czyli usług turystyki, a także dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży.

W poprzednio obowiązującym rozporządzeniu, tj. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363), podatnicy, prowadząc ewidencję, zobowiązani byli stosować oznaczenia literowe od „A” do „G” do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym literze „A” była przyporządkowana stawka podstawowa podatku, natomiast literom od „B” do „G” miały odpowiadać, dowolnie przyporządkowane, pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.

Oznacza to, że poprzednio obowiązywała znaczna dowolność w przyporządkowaniu, natomiast obecnie przyporządkowanie stawek VAT na klawiaturze fiskalnej jest ścisłe, tj. określone dokładnie co do litery.

Ustawodawca określił termin stosowania dotychczasowego oznaczenia literowego od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku.

I tak, zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w rozporządzeniu, podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, czyli 1 maja 2019 r., może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług