Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

CIT-14 po raz pierwszy do 31 lipca 2019 roku
Publikacja: 12 lipca 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, PIT CIT

Podatnicy CIT mają w tym roku nowy obowiązek. Na druku CIT-14 muszą wykazać przychody odpowiadające łącznej kwocie wypłat z tytułu odsetek oraz dyskonta, dokonanych od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2019 r. Deklaracja dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego.

CIT-14 jest deklaracją o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji.

Obowiązek złożenia deklaracji mają podatnicy, którzy dokonali wyboru opodatkowania na zasadach określonych w art. 19-21 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.).

Chodzi tu o możliwość opodatkowania 3% podatkiem zryczałtowanym CIT kwoty wypłat odsetek i dyskonta z emisji obligacji dokonanych przed 1 stycznia 2019 r oraz po tym dniu, tj. emisji zarówno zakończonych jak i trwających. Zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania należało składać w terminach do 31 stycznia 2019 r. albo do 31 marca 2019 r.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług