Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Kasy fiskalne on-line – Prezydent podpisał nowelizację

Publikacja: 12 kwietnia 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Prezydent Andrzej Duda podpisał 4 kwietnia 2019 r. nowelizację ustawy o VAT, której konsekwencją będzie wprowadzenie kas fiskalnych online. Nowe przepisy mają pomóc ograniczyć szarą strefę. Kasy fiskalne online będą m.in. przekazywać automatycznie dane do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe prawo wprowadza konieczność posiadania kas fiskalnych, które będą rejestrowały i przesyłały dane do centralnego systemu teleinformatycznego. Dane z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadził Centralne Repozytorium Kas, do którego będą wprowadzane wszystkie dane z zawieranych transakcji przy użyciu kas online. Kasy „starego”…


Biała lista podatników VAT od 1 września 2019 r.

Publikacja: 22 marca 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

W celu ułatwienia weryfikacji od 1 września 2019 r. zostanie wdrożona biała lista podatników, zawierająca niezbędne informacje o podatnikach VAT. Biała lista oprócz korzyści niesie ze sobą jednak nowe obowiązki, a nawet sankcje wobec czynnych podatników VAT. Biała lista podatników to baza informacji o podatnikach VAT, która ma być prowadzona przez szefa KAS w formie elektronicznej. Zastąpi ona trzy obecnie obowiązujące wykazy: podatników zarejestrowanych, wykreślonych, przywróconych do rejestru. Biała lista podatników ma posłużyć jako narzędzie do weryfikacji przyszłego kontrahenta w celu spełnienia przesłanek o dochowaniu należytej staranności. Stworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT znacznie usprawni proces…


Wirtualny rachunek rozliczeniowy dla każdego podatnika

Publikacja: 25 stycznia 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem „Witraż”, który zakłada rozliczenia z podatnikami w oparciu o rachunki wirtualne. Rachunki, na które podatnicy mają wpłacać swoje podatki mają być powiązane z rachunkiem rzeczywistym fiskusa, prowadzonym w NBP. Dzięki temu Krajowa Administracja Skarbowa dużo szybciej uzyska informacje o tym, jak i kiedy poszczególni podatnicy regulują swoje zobowiązania podatkowe. Centralizacja systemu Poltax, odejście od niektórych deklaracji VAT oraz tzw. wirtualne rachunki, dzięki którym resort finansów szybciej uzyska dane o wpłatach – to niektóre projekty informatyczne MF. Harmonogram realizacji projektu przewiduje, że resort finansów będzie gotowy na zmianę na przełomie lutego i marca 2019. Opracowany jest…


Zmiany w ryczałcie od 2019 r.

Publikacja: 18 stycznia 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Rok 2019, to rok obfitujący w zmiany w podatkach dochodowych. Zmiany nie ominęły również ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dla prowadzących działalność gospodarczą Zmiana terminu wyboru formy opodatkowania Opodatkowanie ryczałtem będzie można wybrać składając oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie ​do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym​​. W przypadku, jeżeli podatnik pierwszy przychód osiągnął w grudniu,  oświadczenie powinien złożyć do końca roku podatkowego. Złożone oświadczenie, będzie dotyczyć lat kolejnych, chyba że podatnik w kolejnym roku podatkowym w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym…


Planowane zmiany w zakresie stawek podatku VAT

Publikacja: 21 grudnia 2018, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie stawek podatku na niektóre towary. Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe regulacje dotyczące stawek mają wejść w życie co do zasady od 1.01.2020 r. Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie stawek podatku na niektóre towary, na przykład: – owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) – obecnie są opodatkowane według stawki 8%, objęte zostaną tak jak pozostałe owoce  stawką 5%; – pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami – obecnie pieczywo i produkty ciastkarskie są objęte trzema stawkami 5%, 8%, 23% w…


Zmiany uproszczające prawo podatkowe

Publikacja: 14 grudnia 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym to prawie 50 uproszczeń. Pakiet jest skierowany głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorców. Zaproponowane rozwiązania w większości zaczną obowiązywać w 2019r., a poszerzenie kategorii małego podatnika – od 2020r. Wliczanie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu Po zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu.  Podatnik zatrudniający małżonka na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, bądź umowę o dzieło będzie traktowany przez fiskusa tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł…


Split payment

Publikacja: 4 lipca 2018, Kategoria: VAT

Od 1 lipca 2018 roku podatnicy mogą dobrowolnie regulować swoje zobowiązania poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Zasadę działania tego mechanizmu określa art. 108a ust.2 ustawy o VAT: 1. „zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT; 2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.” W związku z tym banki uruchomiły przedsiębiorcom dodatkowe konta bankowe, tak zwane rachunki VAT, które będą służyły…


STAWKI SANKCYJNE W VAT

Publikacja: 12 grudnia 2016, Kategoria: VAT

Od 1 stycznia 2017r. będą obowiązywać stawki sankcyjne w VAT za nierzetelne rozliczanie VAT-u. Ustalono stawkę sankcyjną w wysokości 30% z tytułu zaniżenia podatku należnego lub zawyżenia podatku naliczonego albo zawyżenia kwoty do zwrotu. Niezłożenie deklaracji VAT i niezapłacenie wynikającego z niej zobowiązania podatkowego będzie również wiązać się z nałożeniem stawki sankcyjnej w wysokości 30%. Wprowadzono także stawkę sankcyjną 20% za złożenie korekty deklaracji po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania podatkowego. Dodatkowo będzie obowiązywać stawka sankcyjna 100% za oszustwa podatkowe np. za wystawianie pustych faktur. Wprowadzenie stawek sankcyjnych ma zapobiec oszustwom podatkowym. Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl www.portalfk.pl


ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA PEŁNOMOCNIKA ZA ZAREJESTROWANIE PODMIOTU DO VAT-U.

Publikacja: , Kategoria: VAT

Nowością od 2017 roku jest wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika wraz z podatnikiem za jego zaległości podatkowe powstałe w ciągu 6 miesięcy od zarejestrowania podmiotu. Górna granica odpowiedzialności to kwota 500.000 zł. Ponadto podmiot może zostać wyrejestrowany z VAT-u, jeżeli okaże się, że dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym są nieprawdziwe, podmiot nie istnieje bądź nie można skontaktować się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem albo podatnik lub jego pełnomocnik nie stawiają się na wezwanie naczelnika Urzędu Skarbowego. Nowy przepis ma ograniczyć rejestrację „podmiotów słupów”. Źródło: www.gazetapodatnika.pl www.infor.pl www.podatki.abc.com.pl


NOWE LIMITY 2017

Publikacja: , Kategoria: PIT CIT, VAT

W 2017r. wiele standardowych limitów podatkowych ulegnie podwyższeniu. Ma to związek z nieco wyższym kursem średnim EURO ogłoszonym przez NBP na pierwszy roboczy dzień października 2016r. w porównaniu do tego samego kursu sprzed roku. Kurs średni z 3 października 2016r. wyniósł 4,2976. Zmiana kursu oznacza, że jednorazowa amortyzacja będzie możliwa do kwoty 50.000 euro rocznie, czyli 215.000 zł. Małym podatnikiem będzie podmiot, który uzyska roczny obrót na poziomie 1.200.000 euro, czyli 5.157.000 zł. Podmioty będą mogły kontynuować opodatkowanie na zasadach ryczałtu, jeżeli ich przychody ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczą 150.000 euro, czyli 644.640 zł. Prowadzenie księgowości na…


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług