Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Stawka 17% PIT i wyższe koszty pracownicze

Publikacja: 19 lipca 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Przepisy obniżające 18-proc. stawkę podatku dochodowego i wprowadzające wyższe koszty uzyskania przychodu dla pracowników zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Rozwiązania te mają wejść w życie od 1 października br. i mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) osiągniętych już od tego dnia. To o dwa miesiące wcześniej niż wynikało z opublikowanego wcześniej projektu. Obniżona ma być stawka właściwa dla pierwszego progu podatkowego – z 18 proc. do 17 proc. O ponad połowę zostaną podniesione koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Dzięki temu, przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią wyższe wynagrodzenia (netto). Dzięki obniżeniu stawki PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania…


Prognozowane składki ZUS 2020

Publikacja: 28 czerwca 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Wyliczenia na podstawie danych zawartych w założeniach do projektu budżetu państwa pokazują, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie prawie 1500 zł. Na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto oblicza się podstawę wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Wynosi ona 60% kwoty tego wynagrodzenia, a więc 60% z 5227 zł wyniesie 3136,20 zł. Prognozowana wysokość poszczególnych składek ZUS w 2020 roku wyniesie: – składka emerytalna 612,19 zł (wzrost miesięcznie o 54,11 zł); – składka rentowa 250,90 zł (wzrost miesięcznie o 22,18zł); – składka chorobowa 76,84 zł (wzrost miesięcznie o 6,79 zł); – składka wypadkowa 52,37 zł (wzrost miesięcznie o 4,62 zł); – składka na…


Układ ratalny ZUS

Publikacja: 26 kwietnia 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE, RACHUNKOWOŚĆ

Przedsiębiorca, który zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, może złożyć tzw. wniosek o układ ratalny ZUS, a więc rozłożenie zaległości na raty. Na taki krok może zdecydować się każdy właściciel firmy, która znalazła się w finansowych tarapatach. Raty nie są jedynym rozwiązaniem. Możliwe jest również odroczenie płatności lub ulga w spłacie należności z tytułu składek. Gdy w firmie pojawią się trudności w bieżącym opłacaniu składek pomocne może być odroczenie terminu płatności składek, czyli mówiąc prościej – możliwość zapłacenia ich później. Z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek przedsiębiorca musi wystąpić najpóźniej przed upływem ostatniego dnia terminu płatności danej…


Progi podatkowe w 2020r.

Publikacja: 19 kwietnia 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Na początku 2020 roku pojawi się nowy próg podatkowy, w wysokości 17%, dla dochodów z pracy do wysokości 42 764 zł. Ministerstwo Finansów proponuje także zerową stawkę PIT dla podatników do 26 roku życia oraz wyższe koszty uzyskania przychodu. Progi podatkowe w 2019r. Wysokość progów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 jest następująca: – pierwszy próg podatkowy – 18% do kwoty 85 528 zł; – drugi próg podatkowy – 32% powyżej kwoty 85 528 zł. Przy czym po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego podatnik nie płaci podatku w wysokości 32% od całości uzyskanych w roku podatkowym dochodu, ale jedynie od…


Mniej obowiązków bhp dla pracodawców zatrudniających do 50 osób

Publikacja: 29 marca 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów bhp, która zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia okresowych szkoleń w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, a także umożliwia pracodawcom zatrudniającym do 50 pracowników samodzielne wykonywanie zadań służby bhp przy zachowaniu odpowiednich wymogów. Przepisy pozostające bez zmian Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkoleń bhp, szkolenia z dziedziny bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. Szkolenia wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami lub…


Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy

Publikacja: 15 marca 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE, RACHUNKOWOŚĆ

Zasiłek opiekuńczy jest to świadczenie, które przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a także osobą prowadzącym działalność gospodarczą. Warunkiem posiadania prawa do zasiłku opiekuńczego jest terminowe opłacanie dobrowolnej składki chorobowej i przerwanie działalności na czas opieki. Za czas zasiłku opiekuńczego osoba na działalności może obniżyć należne składki ZUS. Każdy przedsiębiorca opłacający terminowo dobrowolnie składkę chorobową ma prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny. Przysługuje on zarówno matce jak i ojcu dziecka, jednak wypłacany jest tylko jednemu z rodziców. Zasiłek opiekuńczy wynosi: 60 dni w roku kalendarzowym – w przypadku sprawowania opieki nad: zdrowym…


Składki na ZUS w 2019r.

Publikacja: 22 stycznia 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE, RACHUNKOWOŚĆ

Prawie 1320 zł miesięcznie z tytułu składek ubezpieczeniowych w 2019 roku będzie musiał przelać do ZUS przedsiębiorca. Chyba, że korzysta z dwuletniej ulgi dla nowych firm, wówczas tylko niecałe 556 zł. Składka zdrowotna była ostatnią niewiadomą, która teraz pozwala określić kwotę całego zobowiązania przedsiębiorcy wobec ZUS. W 2019 roku przedsiębiorcy opłacający pełen ZUS zapłacą: składka emerytalna 558,08 zł, składka rentowa 228,72 zł, składka chorobowa 70,05 zł, składka wypadkowa 47,75 zł, składka na Fundusz Pracy 70,05 zł składka zdrowotna 342,32 zł. Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy) wyniesie więc 1316,97 zł. Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2019…


Od 1 stycznia 2019 roku pracodawców czekają nowe obowiązki.

Publikacja: 23 listopada 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE, RACHUNKOWOŚĆ

Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które wprowadzą dużo ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Pracodawca będzie miał możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obecnie obowiązkową formą jest forma papierowa, jednak od nowego roku pracodawca będzie mógł zdecydować czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej, czy elektronicznej. Drugą zmianą jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obecnie jest obowiązek przechowywania akt przez 50 lat. Nowe przepisy skrócą ten okres do 10 lat. Ułatwienie to będzie dotyczyło akt pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019. Warunkiem skrócenia okresu przechowywania dokumentów pracowniczych osób zatrudnionych w latach 1999-2018 będzie złożenie przez pracodawcę do ZUS: – oświadczenia…


Planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia i składek ZUS w 2019 roku

Publikacja: 16 listopada 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Zgodnie z Ustawą o minimalny wynagrodzeniu, minimalne wynagrodzenie za pracę co najmniej raz w roku podlega waloryzacji. Minimalna płaca w 2019 roku ma wzrosnąć o 150 zł, a minimalna stawka godzinowa za pracę na umowie-zleceniu wzrośnie o 1 zł. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem będzie wynosił 2 713,73 zł, a wynagrodzenie netto wzrośnie o 103,78 zł. Natomiast koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy- zlecenia z minimalnym wynagrodzeniem za godzinę będzie wynosił 17,75 zł, a pracownik na rękę otrzyma 10,54 zł. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie także na wysokość składek odprowadzanych do ZUS-u. Podstawę wymiaru składek…


ZMIANY W UMOWACH O PRACĘ OD 1 WRZEŚNIA 2016R.

Publikacja: 24 sierpnia 2016, Kategoria: KADRY PŁACE

Od 1 września 2016 r. pracodawca będzie musiał wręczyć pracownikowi umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z jej zawarciem przed dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzemplarz umowy będzie musiał posiadać pracodawca. Zmiany wprowadza ustawa z 13 maja 2016r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 910) Wcześniej wystarczyło wręczyć pracownikowi umowę o pracę do końca pierwszego dnia pracy (art. 29 ust.2 kp). Zmieni się to od 1 września. Pracodawca będzie miał obowiązek zapoznania każdego pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do pracy (art. 1043 ust 2 kp), a pracowników młodocianych – również z…


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług