Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Składki na ZUS w 2019r.

Publikacja: 22 stycznia 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE, RACHUNKOWOŚĆ

Prawie 1320 zł miesięcznie z tytułu składek ubezpieczeniowych w 2019 roku będzie musiał przelać do ZUS przedsiębiorca. Chyba, że korzysta z dwuletniej ulgi dla nowych firm, wówczas tylko niecałe 556 zł. Składka zdrowotna była ostatnią niewiadomą, która teraz pozwala określić kwotę całego zobowiązania przedsiębiorcy wobec ZUS. W 2019 roku przedsiębiorcy opłacający pełen ZUS zapłacą: składka emerytalna 558,08 zł, składka rentowa 228,72 zł, składka chorobowa 70,05 zł, składka wypadkowa 47,75 zł, składka na Fundusz Pracy 70,05 zł składka zdrowotna 342,32 zł. Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy) wyniesie więc 1316,97 zł. Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2019…


Od 1 stycznia 2019 roku pracodawców czekają nowe obowiązki.

Publikacja: 23 listopada 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE, RACHUNKOWOŚĆ

Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które wprowadzą dużo ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Pracodawca będzie miał możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obecnie obowiązkową formą jest forma papierowa, jednak od nowego roku pracodawca będzie mógł zdecydować czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej, czy elektronicznej. Drugą zmianą jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obecnie jest obowiązek przechowywania akt przez 50 lat. Nowe przepisy skrócą ten okres do 10 lat. Ułatwienie to będzie dotyczyło akt pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019. Warunkiem skrócenia okresu przechowywania dokumentów pracowniczych osób zatrudnionych w latach 1999-2018 będzie złożenie przez pracodawcę do ZUS: – oświadczenia…


Planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia i składek ZUS w 2019 roku

Publikacja: 16 listopada 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Zgodnie z Ustawą o minimalny wynagrodzeniu, minimalne wynagrodzenie za pracę co najmniej raz w roku podlega waloryzacji. Minimalna płaca w 2019 roku ma wzrosnąć o 150 zł, a minimalna stawka godzinowa za pracę na umowie-zleceniu wzrośnie o 1 zł. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem będzie wynosił 2 713,73 zł, a wynagrodzenie netto wzrośnie o 103,78 zł. Natomiast koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy- zlecenia z minimalnym wynagrodzeniem za godzinę będzie wynosił 17,75 zł, a pracownik na rękę otrzyma 10,54 zł. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie także na wysokość składek odprowadzanych do ZUS-u. Podstawę wymiaru składek…


ZMIANY W UMOWACH O PRACĘ OD 1 WRZEŚNIA 2016R.

Publikacja: 24 sierpnia 2016, Kategoria: KADRY PŁACE

Od 1 września 2016 r. pracodawca będzie musiał wręczyć pracownikowi umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z jej zawarciem przed dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzemplarz umowy będzie musiał posiadać pracodawca. Zmiany wprowadza ustawa z 13 maja 2016r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 910) Wcześniej wystarczyło wręczyć pracownikowi umowę o pracę do końca pierwszego dnia pracy (art. 29 ust.2 kp). Zmieni się to od 1 września. Pracodawca będzie miał obowiązek zapoznania każdego pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do pracy (art. 1043 ust 2 kp), a pracowników młodocianych – również z…


UMOWY ZLECENIA

Publikacja: , Kategoria: KADRY PŁACE

Przy zatrudnianiu pracowników na umowę zlecenia, należy pamiętać, że składki ZUS odprowadzimy od każdej umowy zlecenia, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie, składki ZUS odprowadzimy tylko od tej umowy zlecenia, której podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opisana zmiana zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016r. (art. 1 pkt 3 lit. a) i b) ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z…


STAWKA GODZINOWA 13 ZŁ

Publikacja: 17 sierpnia 2016, Kategoria: KADRY PŁACE

  Prezydent podpisał ustawę o minimalnej stawce godzinowej. Od stycznia 2017 roku wyniesie ona 13 zł za godzinę pracy na podstawie określonej umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. W kolejnych latach minimalna stawka godzinowa będzie uzależniona od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2017r. wyniesie 2.000zł. Stawka godzinowa obejmie umowy zlecenia, o których mowa w art 734 i 750 kodeksu cywilnego oraz samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Ponadto podpisana ustawa likwiduje możliwość różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy (tj. nie będzie można ustalić minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia…


KADRY PŁACE

Publikacja: 3 października 2014, Kategoria: KADRY PŁACE

zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług