Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Nowa skala podatkowa od 1 października 2019 roku
Publikacja: 20 września 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Prezydent podpisał nowelizację PIT zakładającą obniżenie podatku PIT z 18 do 17 proc. i podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Obniżka stawki podatku dochodowego z 18 do 17% PIT w trakcie roku spowoduje ustalenie nowej skali podatkowej obowiązującej od 1 października 2019 roku. Obniżka stawki podatkowej o 1 punkt procentowy oraz podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów spowoduje zmniejszenie kosztów pracy, a tym samym tzw. klina podatkowego (różnica między pieniędzmi, które pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma). Nowa stawka podatkowa będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali…


ZUS od dochodu
Publikacja: 13 września 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Proponowane przez rząd rozwiązanie zmieniające zasady ustalania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne kierowane jest do przedsiębiorców osiągających niewielkie dochody – to proponowana ewolucja funkcjonujących obecnie przepisów prawnych w zakresie tzw. małego ZUS. Z małego ZUS korzysta dziś 178 tysięcy najmniejszych przedsiębiorców, czyli prawie 70% wszystkich uprawnionych. Niższe, proporcjonalne do przychodów składki ZUS to dziś rozwiązanie dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. MPiT proponuje dalsze zmiany, czyli ustalenie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne najmniejszych przedsiębiorców w oparciu o dochód, a nie przychód. To rozwiązanie ma szereg zalet, wśród których zaakcentować należy przede…


Przedsiębiorcy mogą już samodzielnie potwierdzić dane w ZUS
Publikacja: 5 września 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Przedsiębiorca, który pilnie potrzebuje potwierdzenia z danymi, które są na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będzie miał możliwość samodzielnie utworzyć taki dokument i przekazać go instytucji, która takiego dokumentu oczekuje. Wprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych samoobsługa na profilach płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS pozwala na samodzielne tworzenie elektronicznych dokumentów z wybranymi danymi z konta w ZUS. W taki sposób można na przykład utworzyć dokument z informacją o saldzie na koncie w ZUS, o liczbie ubezpieczonych czy też potwierdzenie, że jest się płatnikiem składek. Dotychczas przedsiębiorcy, którzy musieli przedłożyć tego typu potwierdzenie z danymi z ZUS w innej…


Zmiany w Kodeksie pracy po 7 września 2019 r.
Publikacja: 23 sierpnia 2019, Kategoria: Bez kategorii, KADRY PŁACE

7 wrześnie wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów ma na celu ułatwienie pracownikom realizacje ich uprawnień. Ochrona zatrudnienia dla członków najbliższej rodziny Inni członkowie najbliżej rodziny, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (prawo pracy daje taką możliwość) zostaną objęci ochroną przed zwolnieniem. Pracodawca nie będzie mógł rozwiązać z nimi umowy w trakcie korzystania z wyżej wspomnianych urlopów. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, pracownicy, o których mowa, będą mogli skorzystać z urlopu wypoczynkowego. W przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony z naruszeniem przepisów, wspomniani pracownicy będą mogli żądać przywrócenia do…


Stawka 17% PIT i wyższe koszty pracownicze
Publikacja: 19 lipca 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Przepisy obniżające 18-proc. stawkę podatku dochodowego i wprowadzające wyższe koszty uzyskania przychodu dla pracowników zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Rozwiązania te mają wejść w życie od 1 października br. i mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) osiągniętych już od tego dnia. To o dwa miesiące wcześniej niż wynikało z opublikowanego wcześniej projektu. Obniżona ma być stawka właściwa dla pierwszego progu podatkowego – z 18 proc. do 17 proc. O ponad połowę zostaną podniesione koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Dzięki temu, przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią wyższe wynagrodzenia (netto). Dzięki obniżeniu stawki PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania…


Prognozowane składki ZUS 2020
Publikacja: 28 czerwca 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Wyliczenia na podstawie danych zawartych w założeniach do projektu budżetu państwa pokazują, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie prawie 1500 zł. Na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto oblicza się podstawę wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Wynosi ona 60% kwoty tego wynagrodzenia, a więc 60% z 5227 zł wyniesie 3136,20 zł. Prognozowana wysokość poszczególnych składek ZUS w 2020 roku wyniesie: – składka emerytalna 612,19 zł (wzrost miesięcznie o 54,11 zł); – składka rentowa 250,90 zł (wzrost miesięcznie o 22,18zł); – składka chorobowa 76,84 zł (wzrost miesięcznie o 6,79 zł); – składka wypadkowa 52,37 zł (wzrost miesięcznie o 4,62 zł); – składka na…


Układ ratalny ZUS
Publikacja: 26 kwietnia 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE, RACHUNKOWOŚĆ

Przedsiębiorca, który zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, może złożyć tzw. wniosek o układ ratalny ZUS, a więc rozłożenie zaległości na raty. Na taki krok może zdecydować się każdy właściciel firmy, która znalazła się w finansowych tarapatach. Raty nie są jedynym rozwiązaniem. Możliwe jest również odroczenie płatności lub ulga w spłacie należności z tytułu składek. Gdy w firmie pojawią się trudności w bieżącym opłacaniu składek pomocne może być odroczenie terminu płatności składek, czyli mówiąc prościej – możliwość zapłacenia ich później. Z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek przedsiębiorca musi wystąpić najpóźniej przed upływem ostatniego dnia terminu płatności danej…


Progi podatkowe w 2020r.
Publikacja: 19 kwietnia 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Na początku 2020 roku pojawi się nowy próg podatkowy, w wysokości 17%, dla dochodów z pracy do wysokości 42 764 zł. Ministerstwo Finansów proponuje także zerową stawkę PIT dla podatników do 26 roku życia oraz wyższe koszty uzyskania przychodu. Progi podatkowe w 2019r. Wysokość progów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 jest następująca: – pierwszy próg podatkowy – 18% do kwoty 85 528 zł; – drugi próg podatkowy – 32% powyżej kwoty 85 528 zł. Przy czym po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego podatnik nie płaci podatku w wysokości 32% od całości uzyskanych w roku podatkowym dochodu, ale jedynie od…


Mniej obowiązków bhp dla pracodawców zatrudniających do 50 osób
Publikacja: 29 marca 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów bhp, która zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia okresowych szkoleń w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, a także umożliwia pracodawcom zatrudniającym do 50 pracowników samodzielne wykonywanie zadań służby bhp przy zachowaniu odpowiednich wymogów. Przepisy pozostające bez zmian Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkoleń bhp, szkolenia z dziedziny bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. Szkolenia wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami lub…


Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy
Publikacja: 15 marca 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE, RACHUNKOWOŚĆ

Zasiłek opiekuńczy jest to świadczenie, które przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a także osobą prowadzącym działalność gospodarczą. Warunkiem posiadania prawa do zasiłku opiekuńczego jest terminowe opłacanie dobrowolnej składki chorobowej i przerwanie działalności na czas opieki. Za czas zasiłku opiekuńczego osoba na działalności może obniżyć należne składki ZUS. Każdy przedsiębiorca opłacający terminowo dobrowolnie składkę chorobową ma prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny. Przysługuje on zarówno matce jak i ojcu dziecka, jednak wypłacany jest tylko jednemu z rodziców. Zasiłek opiekuńczy wynosi: 60 dni w roku kalendarzowym – w przypadku sprawowania opieki nad: zdrowym…


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług