Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Planowane zmiany w zakresie stawek podatku VAT
Publikacja: 21 grudnia 2018, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie stawek podatku na niektóre towary. Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe regulacje dotyczące stawek mają wejść w życie co do zasady od 1.01.2020 r. Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie stawek podatku na niektóre towary, na przykład: – owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) – obecnie są opodatkowane według stawki 8%, objęte zostaną tak jak pozostałe owoce  stawką 5%; – pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami – obecnie pieczywo i produkty ciastkarskie są objęte trzema stawkami 5%, 8%, 23% w…


Zmiany uproszczające prawo podatkowe
Publikacja: 14 grudnia 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym to prawie 50 uproszczeń. Pakiet jest skierowany głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorców. Zaproponowane rozwiązania w większości zaczną obowiązywać w 2019r., a poszerzenie kategorii małego podatnika – od 2020r. Wliczanie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu Po zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu.  Podatnik zatrudniający małżonka na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, bądź umowę o dzieło będzie traktowany przez fiskusa tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł…


Sukcesja przedsiębiorstwa po śmierci właściciela
Publikacja: 7 grudnia 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza

25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzięki nowym przepisom w przypadku śmierci przedsiębiorcy jego firma będzie mogła zachować ciągłość działania. Dotychczas po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na podstawie wpisu do CEIDG jego następcy nie mogli kontynuować prowadzenia firmy. Majątek firmy można było przejąć, lecz bez możliwości korzystania z niezbędnych do funkcjonowania działalności gospodarczej elementów, takich jak umowa o pracę. NIP czy decyzje administracyjne, zwłaszcza zwolnienia czy koncesje. Obecnie właściciel ma możliwość zarejestrowania w CEIDG zarządcy sukcesyjnego, czyli kogoś kto na wypadek śmierć przejmie obowiązki i będzie prowadził firmę do momentu ustanowienia spadkobierców,…


Kasy online
Publikacja: 30 listopada 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, RACHUNKOWOŚĆ

2018 rok będzie ostatnim rokiem kas fiskalnych z papierową rolką. Docelowo za kilka lat przedsiębiorcy będą mogli nabyć wyłącznie e-kasy, dzięki którym Ministerstwo Finansów będzie mogło kontrolować obroty ponad miliona firm zdalnie. Zmiany zaczną obowiązywać właścicieli wybranych branż najwcześniej w 2019 roku, a resztę firm dopiero w 2023 roku. Dane gromadzone dzięki kasom umożliwiają organom podatkowym kontrolę prawidłowości rozliczeń VAT. Jednak taka kontrola jest obecnie w wielu przypadkach możliwa dopiero wtedy, kiedy podatnik ręcznie udostępni urzędnikowi raporty z kasy, ponieważ kasy z rolką papierową nie mają opcji zapisywania danych o transakcji w pamięci urządzenia. Najważniejszą planowaną zmianą jest wprowadzenie kasy…


Od 1 stycznia 2019 roku pracodawców czekają nowe obowiązki.
Publikacja: 23 listopada 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE, RACHUNKOWOŚĆ

Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które wprowadzą dużo ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Pracodawca będzie miał możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obecnie obowiązkową formą jest forma papierowa, jednak od nowego roku pracodawca będzie mógł zdecydować czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej, czy elektronicznej. Drugą zmianą jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obecnie jest obowiązek przechowywania akt przez 50 lat. Nowe przepisy skrócą ten okres do 10 lat. Ułatwienie to będzie dotyczyło akt pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019. Warunkiem skrócenia okresu przechowywania dokumentów pracowniczych osób zatrudnionych w latach 1999-2018 będzie złożenie przez pracodawcę do ZUS: – oświadczenia…


Planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia i składek ZUS w 2019 roku
Publikacja: 16 listopada 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Zgodnie z Ustawą o minimalny wynagrodzeniu, minimalne wynagrodzenie za pracę co najmniej raz w roku podlega waloryzacji. Minimalna płaca w 2019 roku ma wzrosnąć o 150 zł, a minimalna stawka godzinowa za pracę na umowie-zleceniu wzrośnie o 1 zł. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem będzie wynosił 2 713,73 zł, a wynagrodzenie netto wzrośnie o 103,78 zł. Natomiast koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy- zlecenia z minimalnym wynagrodzeniem za godzinę będzie wynosił 17,75 zł, a pracownik na rękę otrzyma 10,54 zł. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie także na wysokość składek odprowadzanych do ZUS-u. Podstawę wymiaru składek…


Planowane zmiany podatkowe w leasingu, amortyzacji i kosztach samochodów osobowych od 2019 roku
Publikacja: 23 października 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza

W dalszym ciągu trwają prace nad zmianą przepisów podatkowych. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT), który potwierdził zapowiedziany w  czerwcu bieżącego roku zamiar podniesienia obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem firmowych samochodów osobowych. Podstawowe założenia projektu w zakresie użytkowania firmowych samochodów osobowych: Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo kosztem nadal będzie 100% wydatków eksploatacyjnych. W przypadku aut osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem będzie 75% wydatków eksploatacyjnych. Podniesiony zostanie limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych (obecnie 20 tys. euro) do kwoty 150 tys. zł…


Rewolucyjne zmiany w podatkach!
Publikacja: 4 września 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ

Wśród nowych rozwiązań jest tzw. Exit tax. Firma planująca przenieść się za granicę zapłaci 19% wartości, a osoba fizyczna 3 lub 19% aktywów finansowych powyżej 2 mln zł. W przypadku osób fizycznych pod daninę podlegać będą podatnicy zamieszkujący Polskę od co najmniej 5 lat. Podatek ten obejmie przychody związane z prowadzoną działalnością, ale także udziały w spółkach, akcje, papiery wartościowe, instrumenty pochodne oraz fundusze inwestycyjne.   Zmianie mają ulec zasady opodatkowania samochodu osobowego w firmie. Osoby korzystające ze służbowych aut do celów służbowych jak i prywatnych będą mogły odliczyć od przychodu 50% wydatków, a użytkując pojazd prywatnie jedynie 20%. Wiąże…


Działalność nierejestrowana
Publikacja: 31 sierpnia 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza

Ustawa Prawo przedsiębiorców, będąca częścią Konstytucji biznesu, reguluje w art. 5 kwestie związane z działalnością nierejestrowaną. Zgodnie z jego treścią działalność nierejestrowana to taka, z której przychód (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 wynosi 1.050,00). Warunkiem skorzystania z tej preferencji będzie podjęcie działalności po raz pierwszy albo rozpoczęcie jej wykonywania ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że działalność nierejestrowana nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach…


Ulga na start
Publikacja: , Kategoria: Działalność gospodarcza

Dzięki nowym rozwiązaniom osoba, która zarejestrowała działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG), będzie mogła przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy nie zgłaszać się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i nie płacić za siebie składek na te ubezpieczenia. Początkujący przedsiębiorca począwszy od dnia dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej będzie miał obowiązek zgłosić się jedynie do obligatoryjnego ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać za siebie – jako przedsiębiorcę – składkę zdrowotną (w 2018 r. wynosi 319,94 zł. miesięcznie). Po upływie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z obecnie istniejącej ulgi, czyli preferencyjnego (małego) ZUS-u. Oznacza to, że przez następne 24…


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług