Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Progi podatkowe w 2020r.

Publikacja: 19 kwietnia 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Na początku 2020 roku pojawi się nowy próg podatkowy, w wysokości 17%, dla dochodów z pracy do wysokości 42 764 zł. Ministerstwo Finansów proponuje także zerową stawkę PIT dla podatników do 26 roku życia oraz wyższe koszty uzyskania przychodu. Progi podatkowe w 2019r. Wysokość progów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 jest następująca: – pierwszy próg podatkowy – 18% do kwoty 85 528 zł; – drugi próg podatkowy – 32% powyżej kwoty 85 528 zł. Przy czym po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego podatnik nie płaci podatku w wysokości 32% od całości uzyskanych w roku podatkowym dochodu, ale jedynie od…


Zmiany w ryczałcie od 2019 r.

Publikacja: 18 stycznia 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Rok 2019, to rok obfitujący w zmiany w podatkach dochodowych. Zmiany nie ominęły również ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dla prowadzących działalność gospodarczą Zmiana terminu wyboru formy opodatkowania Opodatkowanie ryczałtem będzie można wybrać składając oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie ​do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym​​. W przypadku, jeżeli podatnik pierwszy przychód osiągnął w grudniu,  oświadczenie powinien złożyć do końca roku podatkowego. Złożone oświadczenie, będzie dotyczyć lat kolejnych, chyba że podatnik w kolejnym roku podatkowym w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym…


Planowane zmiany w zakresie stawek podatku VAT

Publikacja: 21 grudnia 2018, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie stawek podatku na niektóre towary. Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe regulacje dotyczące stawek mają wejść w życie co do zasady od 1.01.2020 r. Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie stawek podatku na niektóre towary, na przykład: – owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) – obecnie są opodatkowane według stawki 8%, objęte zostaną tak jak pozostałe owoce  stawką 5%; – pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami – obecnie pieczywo i produkty ciastkarskie są objęte trzema stawkami 5%, 8%, 23% w…


Konstytucja dla biznesu.

Publikacja: 22 listopada 2016, Kategoria: Bez kategorii

Wicepremier Mateusz Morawiecki zaproponował przedsiębiorcom konstytucję dla biznesu. Konstytucję charakteryzuje 6 najważniejszych zasad: „Co nie jest prawem, jest dozwolone” Domniemanie uczciwości Przyjazna interpretacja przepisów Zasada proporcjonalności Zasada milczącej zgody Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa. Pierwsza zasada oznacza, że przedsiębiorca może swobodnie prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli nie złamie prawa. Druga zasada to domniemanie uczciwości. Przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości. Wątpliwości co do okoliczności konkretnej sytuacji będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Przepisy podatkowe nie mają działać wstecz. Firmy nie będą ponosić negatywnych skutków zmiany wykładni prawa.Trzecia zasada „mówi”, że niejasne przepisy będą interpretowane na korzyść podatnika. W myśl zasady proporcjonalności…


PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Publikacja: 19 września 2016, Kategoria: Bez kategorii

Zasady opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej reguluje ustawa z dnia 6 lipca 2016r o podatku od sprzedaży detalicznej – Dz. U. 2016 poz. 1155. Ustawa wprowadza dwie stawki podatkowe: 0,8 % od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4% od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Zgodnie z ustawą przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych. Przychodem ze sprzedaży są kwoty otrzymane z tytułu sprzedaży, w tym zaliczki, raty, przedpłaty. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług. Roczna kwota wolna od podatku wynosi…


PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

Publikacja: 9 maja 2016, Kategoria: Bez kategorii

Od 1 stycznia 2016 roku funkcjonują trzy pełnomocnictwa: ogólne, szczególne i do doręczeń. Przepisy dotyczące pełnomocnictw mają ulec zmianie od lipca 2016 roku. Z dniem 1 lipca zostanie wprowadzone pełnomocnictwo ogólne, które zastąpi wszystkie dotychczasowe pełnomocnictwa. Jest to korzystna zmiana dla podatników korzystających z usług biur rachunkowych i doradców podatkowych. Wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego upraszcza reprezentowanie strony przez pełnomocnika i ogranicza biurokrację w organach podatkowych. Pełnomocnictwo ogólne ma najszerszy zakres wśród pełnomocnictw uregulowanych w Ordynacji Podatkowej. Na jego podstawie pełnomocnik – biuro rachunkowe będzie mogło działać w imieniu podatnika we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów…


KLAUZULA PRZECIW UNIKANIU OPODATKOWANIA

Publikacja: 25 kwietnia 2016, Kategoria: Bez kategorii

Rząd przyjął zmiany w Ordynacji Podatkowej, które wprowadzają przepisy odnośnie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Nowe przepisy będą dotyczyć czynności, których celem jest uniknięcie płacenia podatków lub uzyskanie nadpłaty. Klauzula będzie miała zastosowanie w stosunku do transakcji o wartości powyżej 100 tys. zł. Głównym kryterium dokonania oceny danej czynności będzie jej sztuczność. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca założył sobie cel ekonomiczny do zrealizowania, miał do wyboru kilka możliwości jego osiągnięcia i wybrał najkorzystniejszy dla siebie wariant podatkowy, to takie działanie jest słuszne, o ile jego celem nie jest jedynie osiągnięcie korzyści podatkowych. Inaczej mówiąc czynność ma być przede wszystkim racjonalna i uzasadniona ekonomicznie…


ZMIANY W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OD STYCZNIA 2016 ROKU

Publikacja: 21 lutego 2016, Kategoria: Bez kategorii

W najbliższym czasie przewidywane są zmiany w zakresie ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zmiany wynikają po pierwsze z wprowadzenia ulgi na działalność badawczo-rozwojową B+R, po drugie – z zakończenia korygowania kosztów z nieopłaconych faktur. Wprowadzenie ulgi na działalność B+R wiąże się z obowiązkiem wyodrębnienia tych kosztów i wpisania ich w odrębną kolumnę podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnicy zamierzający skorzystać z ulgi na działalność B+R będą musieli w taki sposób ewidencjonować wydatki poniesione na tę działalność. Z kolei koniec korekty kosztów z nieopłaconych faktur (uchylono art. 24d ustawy PIT) wiąże się z wykreśleniem z katalogu dowodów księgowych dowodów,…


KONCEPCJA JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO OD 1 LIPCA 2016 ROKU

Publikacja: 15 lutego 2016, Kategoria: Bez kategorii

W dniu 5 października 2015 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649). Ustawa wdraża koncepcję jednolitego pliku kontrolnego „JPK”. Koncepcja polega na tym, że Urząd Skarbowy może zażądać od podatnika prowadzącego księgi rachunkowe przedstawienia tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej według ściśle określonych struktur logicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych (art. 193a Ordynacji Podatkowej). Dzięki takiemu formatowi danych księgowych Urząd Skarbowy będzie mógł w sposób automatyczny, z wykorzystaniem odpowiednich algorytmów informatycznych, wyodrębnić niezbędne…


ZAŚWIADCZENIA WYDAWANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY

Publikacja: 21 grudnia 2015, Kategoria: Bez kategorii

W działalności gospodarczej przedsiębiorcy nierzadko potrzebują zaświadczeń np. zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, zaświadczeń o uzyskanych dochodach. Zaświadczenia potrzebne są w celu uzyskania kredytu, leasingu, zarejestrowania samochodu, a czasem w prywatnym interesie przedsiębiorcy. Wydawane są na wniosek podatnika. Powinny zawierać co najmniej podstawowe elementy takie jak: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres podatnika, NIP lub PESEL. Należy pamiętać, że bez numeru identyfikacyjnego NIP wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia pozostanie bez rozpatrzenia. Druk wniosku o wydanie zaświadczenia można pobrać w urzędzie skarbowym. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć we właściwym miejscowo i w przedmiotowej sprawie urzędzie skarbowym Organ skarbowy ma…


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług