Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Publikacja: 18 października 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, RACHUNKOWOŚĆ

Z dniem 13 października 2019r. zaczął działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to baza, w której gromadzone i przetwarzane są informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, zwanych beneficjentami rzeczywistymi. Przepisy określają, że beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne: – sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę lub – w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze bądź jest przeprowadzona transakcja okazjonalna. Dla spółek beneficjentem rzeczywistym jest: – osoba fizyczna będąca udziałowcem lub…


Obowiązkowy split payment – oznaczenie na fakturze

Publikacja: 11 października 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, VAT

Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze, tj. „mechanizm podzielonej płatności”. Obowiązek umieszczenia takiej adnotacji na fakturze to pierwszy i podstawowy obowiązek sprzedawców wynikający z nowych przepisów o obowiązkowym MPP. Wynika on z treści nowego pkt 18a w art. 106e ustawy o VAT w brzmieniu: (…) Faktura powinna zawierać: (…) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 maca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w…


Split payment – od 1 listopada 2019 r.

Publikacja: 27 września 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, VAT

Split payment – od 1 listopada 2019 r. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie zastąpiony stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT. Obowiązkowy split payment wiąże się też ze zwiększonymi obowiązkami. Każdy podatnik sprzedający i nabywający te towary lub usługi musi obowiązkowo posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do tych rozliczeń nie można posługiwać się rachunkiem osobistym, który może być przez osoby fizyczne wykorzystywany w działalności. Ustawa jest konsekwencją decyzji derogacyjnej wydanej w lutym 2019 r. przez…


Nowa skala podatkowa od 1 października 2019 roku

Publikacja: 20 września 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Prezydent podpisał nowelizację PIT zakładającą obniżenie podatku PIT z 18 do 17 proc. i podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Obniżka stawki podatku dochodowego z 18 do 17% PIT w trakcie roku spowoduje ustalenie nowej skali podatkowej obowiązującej od 1 października 2019 roku. Obniżka stawki podatkowej o 1 punkt procentowy oraz podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów spowoduje zmniejszenie kosztów pracy, a tym samym tzw. klina podatkowego (różnica między pieniędzmi, które pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma). Nowa stawka podatkowa będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali…


ZUS od dochodu

Publikacja: 13 września 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Proponowane przez rząd rozwiązanie zmieniające zasady ustalania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne kierowane jest do przedsiębiorców osiągających niewielkie dochody – to proponowana ewolucja funkcjonujących obecnie przepisów prawnych w zakresie tzw. małego ZUS. Z małego ZUS korzysta dziś 178 tysięcy najmniejszych przedsiębiorców, czyli prawie 70% wszystkich uprawnionych. Niższe, proporcjonalne do przychodów składki ZUS to dziś rozwiązanie dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. MPiT proponuje dalsze zmiany, czyli ustalenie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne najmniejszych przedsiębiorców w oparciu o dochód, a nie przychód. To rozwiązanie ma szereg zalet, wśród których zaakcentować należy przede…


Przedsiębiorcy mogą już samodzielnie potwierdzić dane w ZUS

Publikacja: 5 września 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Przedsiębiorca, który pilnie potrzebuje potwierdzenia z danymi, które są na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będzie miał możliwość samodzielnie utworzyć taki dokument i przekazać go instytucji, która takiego dokumentu oczekuje. Wprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych samoobsługa na profilach płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS pozwala na samodzielne tworzenie elektronicznych dokumentów z wybranymi danymi z konta w ZUS. W taki sposób można na przykład utworzyć dokument z informacją o saldzie na koncie w ZUS, o liczbie ubezpieczonych czy też potwierdzenie, że jest się płatnikiem składek. Dotychczas przedsiębiorcy, którzy musieli przedłożyć tego typu potwierdzenie z danymi z ZUS w innej…


Zmiany w Kodeksie pracy po 7 września 2019 r.

Publikacja: 23 sierpnia 2019, Kategoria: Bez kategorii, KADRY PŁACE

7 wrześnie wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów ma na celu ułatwienie pracownikom realizacje ich uprawnień. Ochrona zatrudnienia dla członków najbliższej rodziny Inni członkowie najbliżej rodziny, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (prawo pracy daje taką możliwość) zostaną objęci ochroną przed zwolnieniem. Pracodawca nie będzie mógł rozwiązać z nimi umowy w trakcie korzystania z wyżej wspomnianych urlopów. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, pracownicy, o których mowa, będą mogli skorzystać z urlopu wypoczynkowego. W przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony z naruszeniem przepisów, wspomniani pracownicy będą mogli żądać przywrócenia do…


Kasy fiskalne w formie oprogramowania od 2020 roku

Publikacja: 16 sierpnia 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza

Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. wirtualnych kas fiskalnych). Projekt zawiera przepisy wykonawcze, pozwalające na wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników VAT (zarówno czynnych, jak i zwolnionych) kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży (realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) w podatku VAT przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania została przewidziana w art. 111b ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten obowiązuje od 1 maja 2019 r. – został dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o…


Ograniczenie zatorów płatniczych

Publikacja: 9 sierpnia 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza

Prezydent RP podpisał ustawę, która ma na celu wprowadzenie do systemu prawnego regulacji prowadzących do wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorstw poprzez ograniczenie występowania zatorów płatniczych. Uchwalona ustawa przewiduje skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) – do maksymalnie 30 dni. Termin zapłaty w transakcjach asymetrycznych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca, nie będzie mógł przekraczać 60 dni, natomiast zapis umowny określający dłuższy termin zapłaty będzie nieważny. Nowelizacja zakłada również podniesienie wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe. W przypadku transakcji, w…


Nowelizacja ustawy o VAT podpisana.

Publikacja: 2 sierpnia 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu VAT oraz podatku akcyzowego, uproszczenie rozliczeń w tych podatkach, a także uporządkowanie regulacji w obszarze działalności gospodarczej i stosowania przez podatników przepisów podatkowych. Większość zmian wejdzie w życie 1 września 2019r. Zmiany dotyczące zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r. Najistotniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczą: – wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników dokonujących dostaw na odległość towarów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji…


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług